Comisia Europeană a prezentat marți un planîn vederea sprijinirii eforturilor țărilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus.

Ambulante in epidemia de coronavirusFoto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Acțiunea colectivă a UE se va axa pe abordarea crizei sanitare imediate și a nevoilor umanitare aferente, pe consolidarea sistemelor de sănătate, de apă și de salubritate ale țărilor partenere și a capacităților lor de cercetare și de pregătire pentru a face față pandemiei, precum și pe atenuarea impactului socioeconomic.

Pentru a sprijini aceste acțiuni, UE va acorda țărilor partenere sprijin financiar în valoare de peste 15,6 miliarde EUR, care va proveni din resursele pentru acțiune externă existente.

Punerea în practică a pachetului UE de răspuns global

502 milioane EUR pentru acțiunile de răspuns la situația de urgență, cu accent, printre altele, pe:

 • acordarea de sprijin imediat planurilor de răspuns ale Organizației Mondiale a Sănătății și ale Organizației Națiunilor Unite, precum și apelului Mișcării de Crucea Roșie și Semiluna Roșie pentru a îmbunătăți gradul de pregătire și capacitatea de răspuns în caz de urgență în țările cu sisteme de sănătate mai precare și în țările care se confruntă cu crize umanitare;
 • furnizarea de sprijin umanitar imediat în țările afectate, în special în domeniile sănătății, apei, salubrității și igienei, precum și în domeniul logisticii;
 • sprijinirea creșterii producției de echipamente individuale de protecție și de dispozitive medicale în Europa pentru a răspunde nevoilor urgente înregistrate în Europa și în țările partenere;
 • organizarea furnizării de asistență în natură țărilor afectate prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii;
 • garanții și lichidități pentru băncile locale prin intermediul instituțiilor financiare internaționale și al Instituțiilor Europene de Finanțare a Dezvoltării, sprijinite de Fondul european pentru dezvoltare durabilă;
 • sprijinirea eforturilor globale de combatere a restricțiilor la export și asigurarea faptului că lanțurile de aprovizionare rămân intacte, în special în ceea ce privește materialele medicale și produsele farmaceutice esențiale;
 • asocierea Balcanilor de Vest la inițiative ale UE, cum ar fi acordul privind achizițiile publice comune pentru echipamente medicale și sistemul european de alertă rapidă pentru bolile transmisibile. Țările aflate în proces de negociere a aderării lor la Uniune pot, de asemenea, să depună cereri pentru Fondul de solidaritate al UE.
 • 2,8 miliarde EUR pentru a sprijini sistemele de cercetare, de sănătate și de apă. UE întreprinde mai multe acțiuni în acest sens, printre care:
 • sprijinirea țărilor partenere în punerea la punct a unor sisteme de sănătate și de protecție socială reziliente, capabile să intervină în situația de față;
 • sprijinirea eforturilor de informare și de sensibilizare cu privire la măsurile de protecție de bază și la sfaturile în materie de igienă pentru a preveni răspândirea;
 • posibilitatea de utilizare a unor fonduri UE pentru inițiative întreprinse la nivel mondial în domeniul sănătății, cum ar fi Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, Alianța mondială pentru vaccinuri și imunizare și Instrumentul financiar global, pentru a răspunde la coronavirus, asigurând, în același timp, continuitatea programelor de sprijinire a serviciilor de sănătate vitale;
 • sprijinirea continuării activităților de cercetare în ceea ce privește diagnosticarea, tratamentul și prevenția și, odată ce un vaccin este disponibil, aprobarea accelerată și subvenționarea vaccinurilor și a livrării acestora în țările vulnerabile;
 • sprijinirea formării de experți, a supravegherii epidemiologice și a consolidării organizațiilor regionale din domeniul sănătății din Africa, America Latină și zona Caraibilor, precum și din Asia și Pacific;
 • acceptarea țărilor candidate din Balcanii de Vest în Comitetul pentru securitate sanitară al UE și analizarea celor mai adecvate modalități de asociere a țărilor potențial candidate;
 • sprijinirea accesului egal la sistemele de sănătate pentru migranți, refugiați și comunitățile-gazdă.
 • 12,28 miliarde EUR pentru a face față consecințelor economice și sociale. UE întreprinde mai multe acțiuni în acest sens, printre care:
 • acordarea de sprijin bugetar direct și de finanțare preferențială țărilor partenere, cu scopul de a adopta reforme care vizează dezvoltarea socioeconomică și reducerea sărăciei, precum și măsuri de protejare a lucrătorilor în timpul crizei;
 • mobilizarea, împreună cu Fondul Monetar Internațional (FMI), a asistenței macrofinanciare pentru Balcanii de Vest și țările vizate de politica de vecinătate;
 • sprijinirea sectorului privat, în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a persoanelor care desfășoară activități independente, prin intermediul garanțiilor, al aportului de lichidități și al asistenței tehnice, și reorientarea în continuare a garanțiilor de la Fondul european pentru dezvoltare durabilă către repartizarea riscurilor pe termen scurt aferente împrumuturilor;
 • acordarea de împrumuturi pentru sectorul public de la Banca Europeană de Investiții, în special pentru echipamente și materiale medicale;
 • colaborarea cu organizațiile internaționale și cu întreprinderile europene pentru a crea lanțuri valorice solide și reziliente în sectoare strategice și pentru a asigura drepturile lucrătorilor și responsabilitatea socială a întreprinderilor;
 • promovarea de forme de reducere a datoriilor prevăzute de FMI în țările afectate.