Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a pus, vineri, în dezbatere publică OUG pentru stabilirea cadrului de implementare a PNRR, la câteva ore după ce Nicolae Ciucă a cerut ca documentul să fie cât mai repede ”pe masă”.

Proiectele de infrastructura din PNRRFoto: MFE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează implementarea şi gestionarea fondurilor europene și colaborează cu Ministerul Finanțelor, respectiv cu toți coordonatorii de reforme și/sau investiții, în vederea asigurării unui management eficient al acestora precum și cu alte entități implicate pentru implementarea/ auditarea/ controlul fondurilor aferente PNRR, se arată în proiectul de Ordonanța de Urgență care stabilește cadrul instituţional și financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă (MRR).

  • În bugetele beneficiarilor instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență cu respectarea prevederilor art. 14;
  • În bugetele beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, se cuprind, la partea de cheltuieli, credite de angajament și credite bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență iar la partea de venituri, sumele stabilite prin contractele de finanțare, care urmează a fi primite de la coordonatorii de reformă si/sau de investiții, cu evidențierea pe indicatori distincți și cu respectarea prevederilor art. 14.
  • În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind, la partea de cheltuieli, credite de angajament și credite bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, iar la partea de venituri, sumele stabilite prin contractele de finanțare, care urmează a fi primite de la coordonatorii de reformă si/sau de investiții, cu evidențierea pe indicatori distincți și cu respectarea prevederilor art. 14 a proiectelor proprii.
  • ... autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată.
  • În bugetele beneficiarilor instituţii publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind la partea de cheltuieli, credite de angajament și credite bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, , iar la partea de venituri, sumele stabilite prin contractele de finanțare, care urmează a fi primite de la coordonatorii de reformă si/sau de investiții, cu evidențierea pe indicatori distincți și cu respectarea prevederilor art. 14 a proiectelor proprii.
  • În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat, precum şi partenerii acestuia cuprind în bugetele prevăzute la art. 9 și art. 10, după caz, sumele aferente finanţării valorii corespunzătoare activităţii/ activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ ordinul de finanţare.

Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt responsabili de recuperarea sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, având obligația recuperării sumelor plătite beneficiarilor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare.

Sumele în lei aferente reformelor și/sau investițiilor finanțate în cadrul PNRR se gestionează de către:

  • a) coordonatorii de reforme și /sau investiții și beneficiarii instituții publice, întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare prin conturi deschise la Trezoreria Statului;
  • b) alte categorii de beneficiari decât cei menționați la litera a), pot opta pentru deschiderea conturilor deschiderea conturilor la Trezoreria Statului sau la instituții de credit;

Sumele necesare realizării reformelor și/sau investițiilor finanțate în cadrul PNRR, existente în conturile coordonatorilor de reforme și/sau investiții și beneficiarilor nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate acordurilor/ contractelor/ deciziilor/ ordinelor de finanțare, cu excepția situațiilor în care executarea silită privește creanțe bugetare stabilite în cadrul PNRR.

Potrivit documentului, măsurile incluse în PNRR au impact macroeconomic, contribuind la redresarea economică şi socială şi la dezvoltarea pe termen lung a ţării ca urmare a crizei COVID-19, prin măsurile de sprijinire a investiţiilor private, în special pentru IMM-uri, crearea de locuri de muncă şi a unui mediu de afaceri mai puternic, promovarea competenţelor verzi şi digitale, creşterea favorabilă incluziunii prin reducerea disparităţilor, dezvoltarea investitiilor în infrastructura de transport, sănătate, educaţie şi mediul de afaceri.

Impactul macroeconomic al absorbţiei fondurilor din PNRR prin simularea a trei scenarii ipotetice

1. absorbţia integrală a granturilor şi a împrumuturilor astfel:

utilizarea graduală a granturilor în perioada 2021-2026

utilizarea a 25% din împrumuturi în 2021-2024 şi 75% în 2025-2026

2. absorbţia integrală a granturilor şi parţială a împrumuturilor astfel:

utilizarea graduală a granturilor în perioada 2021-2026

utilizarea graduală a aproximativ 33% din împrumuturi în perioada 2022-2026

3. absorbţia integrală a granturilor fără accesarea împrumuturilor

Premierul Nicolae Ciucă a declarat vineri la începutul ședinței de Guvern că România este în urmă cu privire la adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru stabilirea cadrului de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care UE a virat deja României 1,8 miliarde de euro, echivalentul a 13% din granturile prevăzute pentru țara noastră.

Comisia Europeană a anunțat că a virat joi României prima tranșă de bani prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - 1,8 miliarde de euro prefinanțare, reprezentând 13% din granturile prevăzute pentru țara noastră în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).

Conform unui comunicat al Comisiei Europene, executivul european a transferat joi României 1,8 miliarde de euro sub formă de prefinanțare, echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate acestei țări în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). Plata de prefinanțare va sprijini începerea implementării măsurilor de investiții și de reformă cuprinse în Planul de Redresare și Reziliență al României.