Guvernul vrea să adopte joi prin Ordonanță de urgență măsuri urgente pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR).

Aprobarea PNRRFoto: Facebook Guvern
  • UPDATE (20:12) Guvernul a adoptat joi această Ordonanță de Urgență.
  • „Prin modificările propuse termenele de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor se reduc de la aproximativ 51 de zile calendaristice sau mai mult, în funcție de numărul de zile nelucrătoare/sărbători legale, la 13 zile.”, se arată în nota de fundamentare la proiectul de OUG.

Guvernul susține că este nevoie urgentă de instituirea acestor derogări legale, luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la care a fost asumată îndeplinirea a 507 jaloane şi ţinte asociate investiţiilor-cheie şi reformelor majore stabilite în PNRR.

Executivul spune că perioada de implementare este relativ scurtă, iar pentru aceasta este necesară implicarea de resurse umane specializate, astfel încât Planul naţional să poată fi implementat la termenele asumate.

  • Principalele modificări:

Prin proiectul de act normativ se reglementează instituirea, pe durata de implementare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă, a unei norme derogatorii de la prevederile art. 618 alin. (2) și (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (..), cu reducerea termenelor astfel:

  • 1. Termenul instituit pentru respectarea obligaţiei de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea concursurilor se reduce la cel puţin 13 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului;
  • 2. Anunţul privind concursul se publică pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru funcţiile publice mai sus enunțate este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele excepţii:

  • a) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a constitui comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 10 zile înainte de data desfășurării probei scrise a concursului;
  • b) candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, care conţine în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. b).

VEZI AICI PROIECTUL DE OUG ȘI NOTA DE FUNDAMENTARE