Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii liberale a publicat ghidurile solicitantului pentru investitii ale IMM si acces la servicii de consultanta. Potrivit variantelor finale, garantiile au fost eliminate in proportie de 90%, firmele trebuie sa aiba profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar. Cererile de finantare pot fi depuse incepand cu luna mai.

Cele trei documente sunt deja disponibile in varianta electronica pe site-ul Ministerului si abordeaza urmatoarele teme:

Cererile de finantare se pot depune incepand cu 26.05.2008, ora 9.00 iar licitatia va fi deschisa pana la epuizarea bugetului stabilit pentru aceasta sesiune, care este de 62,6 milioane euro.

Cererile de finantare se pot depune incepand cu 05.05.2008, ora 9.00, si pana la data de 01.08.2008, ora 15.00. Bugetul stabilit pentru aceasta sesiune este de 31,6 milioane euro.

Cererile de finantare se pot depune incepand cu 19.05.2008, ora 9.00 iar licitatia va fi deschisa pana la epuizarea bugetului stabilit pentru aceasta sesiune, care este de 6,34 milioane euro.

Ministerul de resort transmite ca "ghidurile cuprind toate informatiile necesare depunerii dosarelor de finantare, criteriile de eligibilitate a solicitantului/proiectului, lista cheltuielilor eligibile, cuantumul contributiei proprii a solicitantului si valoarea maxima a finantarii nerambursabile in functie de activitatea desfasurata si operatiunea pentru care se aplica, precum si cererea de finantare si anexele care trebuie depuse in vederea obtinerii finantarilor nerambursabile".

Domeniile de finantare pentru care se acorda sprijin financiar nerambursabil conform celor trei ghiduri iau in calcul o arie larga de activitati si vizeaza in principal: investitiile productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, modernizarea spatiilor de productie si a tehnologiilor folosite, consultanta acordata IMM-urilor pentru dezvoltarea si extinderea afacerilor.