Consiliul Concurentei a avizat schema de ajutor de stat pentru procesarea deseurilor de sticla in vederea reciclarii, a carei valoare totala, pentru perioada 2007-2011, se ridica la 16 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al institutiei. Schema de ajutor de stat regional privind procesarea deseurilor de sticla in vederea reciclarii este una dintre cele 18 scheme de ajutor de stat avizate de Consiliul Concurentei in perioada post–aderare.

In cadrul acestei scheme, sprijinul financiar se acorda agentilor economici, intreprinderi mari sau IMM-uri, in scopul efectuarii investitiilor necesare realizarii de instalatii noi de procesare a deseurilor de sticla, ceea ce va contribui la imbunatatirea protectiei mediului.

Finantarea se acorda sub forma de fonduri nerambursabile (granturi) in cuantum de maxim 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului pentru intreg teritoriul Romaniei, cu exceptia Regiunii Bucuresti – Ilfov. In cazul in care beneficiarul are sediul social sau punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, finantarea se acorda sub forma de fonduri nerambursabile in cuantum de maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului.

Beneficiarii schemei trebuie sa faca dovada unei contributii de cel putin 30% din costurile eligibile prin resurse proprii, fara sprijin din partea statului. Conditia pentru obtinerea de fonduri in cadrul acestei scheme este respectarea anumitor criterii de eligibilitate, adica solicitantul sa nu fie in dificultate economico-financiara, sa nu fie subiectul unei proceduri nefinalizate de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile sau utilizate abuziv. Totodata, solicitantul trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare si implementare a proiectului, si sa-si fi indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Proiectele solicitantilor, care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre stat si catre Fondul pentru Mediu, precum si proiectele celor care sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului nu beneficiaza de sprijin financiar din partea Administratiei Fondului.