Chestiuni de baza legate, spre exemplu, de modalitatile de plata sau intocmirea documentelor, care le dau dureri de cap responsabililor de proiecte, sunt prezentate sintetizat in circa 100 de pagini sub forma unui ghid "pe intelesul tuturor". Este vorba de un "manual al beneficiarilor de finantare" elaborat de autoritatile care gestioneaza Programul de Dezvoltare a Resurselor Umane. Util si pentru cei care nu au primit inca finantare: macar stiu la ce se pot astepta.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational "Dezvoltarea Resurselor Umane" incearca o varianta eficienta de a raspunde intrebarilor celor care deruleaza proiecte: a elaborat un "manual al beneficiarilor" in care sunt explicati toti pasii legati de plati si redactarea documentelor (vezi documentul atasat).

Este important faptul ca ghidul se afla inca in stadiul de proiect si ca pot fi transmise eventualele sugestii, propuneri, neclaritati la adresa de e-mail beneficiar@fseromania.ro pana la data de 30 iunie 2008 inclusiv.

Ce contine "manualul beneficiarilor"

  • Schema relatiei cu institutiile
  • Schema de implementare a proiectelor strategice.
  • Pasii necesari pentru obtinerea unei prefinantari
  • Termenul si modalitatea de rambursare a banilor cheltuiti
  • Obligatiile beneficiarilor
  • Procedurile de achizitii publice
  • Regulile de eligibilitate a cheltuielilor
  • Monitorizarea proiectelor
  • Intocmirea documentelor si auditul proiectelor

In prima parte a ghidului se prezinta schema relatiei beneficiarilor cu institutiile si se explica faptul ca beneficiarul va fi in permanenta legatura cu opt servicii din cadrul Autoritatii de Management pentru acest program.

Referitor la data de incepere a implementarii proiectelor strategice, aceasta este <>, arata documentul

In continuare, sunt prezentati pasii necesari pentru obtinerea unei prefinantari: deschiderea unui cont special, constituirea unei garantii, modalitatea de acordare a platilor (integral sau in transe - daca proiectul depaseste 12 luni). Beneficiarul poate afla ca impartirea transelor de plata difera in functie de axa prioritara.

Rambursarea fondurilor

"Dupa primirea cererii de rambursare, in termen de 30 de zile, autoritatea de management (AM) sau organismul intermediar (OI) responsabile vor verifica realitatea, legalitatea si conformitatea cheltuielilor declarate. "Acest termen se poate susupenda in cazul in care sunt necesare clarificari, documente sau informatii suplimentare", se mentioneaza in ghid. I

n acest caz beneficiarii sunt obligati sa furnizeze clarificari sau documente "in termen de 5 zile de la primirea solicitarii". Termenul limita va curge din nou de la data la care AM sau OI responsabil a primit clarificarile, documentele sau informatiile solicitate. AMPOSDRU va efectua plata cererii de rambursare in termen de maxim 45 de zile de la data inregistrarii cererii de rambursare la sediul AMPOSDRU/OI responsabil.

Explicatiile sunt insotite si de o schema a rambursarilor, pe perioada derularii proiectului.

In ghidul publicat de Ministerul Muncii mai sunt enumerate cele 24 de obligatii ale beneficiarului.

Achizitii publice

Un capitol special este destinat contractelor de achizitii publice. Sunt enumerate situatiile in care se aplica prevederile legislatiei achizitiilor publice, precum si pragurile valorice aferente. Astfel, sa arata ca pentru procedurile de achizitii, beneficiarul trebuie sa stabileasca mai multe detalii.

Primul pas: "sa stabileasca necesitatile de achizitii in cadrul proiectului, corepondenta produselor/serviciilor/lucrarilor cu codurile CPV si sa estimeze valoarea contractului de achizitie publica". Apoi, trebuie sa aleaga procedura de achizitie publica in functie de valoarea estimata a contractului de achizitie. Capitolul destinat achizitiilor publice se incheie cu niste exemple concrete.

Eligibilitatea cheltuielilor

Un alt capitol se refera la regulile de eligibilitate a cheltuielilor, care cheltuieli sunt eligibile si care nu sunt considerate eligibile. Sunt detaliate: costurile directe, costurile indirecte, cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu transportul si diurna, documente justificative solicitate.

Audit al proiectului - obligatoriu

Beneficiarii trebuie sa mai stie ca sunt obligati, la sfarsitul fiecarui an de implementare al proiectului (in cazul proiectelor multianuale) cat si in momentul depunerii cererii rambursarii finale, sa ataseze un certificat eliberat de catre un auditor independent autorizat in conditiile legii.

"Certificatul emis de auditor va atesta ca toate cheltuielile declarate in cererile de rambursare, in baza carora se intocmesc situatiile financiare anuale sunt reale, corect inregistrate in contabilitate si eligibile", se spune in ghid.

Intocmirea documentelor

"Manualul pentru beneficiari" mai detaliaza modul de monitorizare a proiectelor si modul de intocmire al altor documente solicitate, precum raportul tehnic trimestrial. Tot din acest ghid cei care depun dosare de finantare pot afla ce sunt si cum se vor desfasura vizitele de monitorizare, prin ce modalitati poate fi modificat contractul de finantare si in ce conditii pot fi admise acte aditionale.

Un aspect foarte important se refera la pastrarea documentelor. Arhiva trebuie pastrata pana la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen pana la inchiderea oficiala a POSDRU.