Comitetului de Selectie pentru proiectele depuse in prima licitatie, din luna martie, a Programului National de Dezvoltare Rurala, a decis ca 341 de proiecte vor primi finantare, adica putin peste o treime din cele depuse de solicitanti. Valoarea totala a acestora este de 635,84 milioane lei.

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a transmis ca numarul cel mai mare de proiecte selectate, respectiv 288, se gaseste in cadrul masurii 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole iar valoarea totala eligibila a acestora este de 212,58 milioane lei. Totalul proiectelor depuse a fost de 712, cu o suma de 567,4 milioane lei. In concluzie, numai 40% din proiectele depuse au fost selectate pentru finantare.

De asemenea, au fost selectate 9 proiecte in valoare de 38,07 milioane lei ce vor fi finantate prin Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si silvice. Aceasta reprezinta mai mult de jumatate din cele depuse, adica 17.

In fine, pentru Masura 322 – Renovarea si modernizarea satelor au fost selectate 44 de proiecte in valoare de 385,19 milioane lei. Numarul de proiecte depuse a fost de 194, asadar nici un sfert din acestea nu au fost selectate.

Potrivit regulamentelor, Comitetul de Selectie a ales proiectele eligibile care au intrunit punctajul minim prevazut, in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie si, in situatia proiectelor cu punctaj egal, departajarea s-a realizat in ordinea crescatoare a valorii eligibile totale a proiectelor.

APDRP a explicat ca proiectele care nu au fost selectate, dar au punctajul de selectie peste pragul minim propus prin masura (este vorba de masurile 121 si 123) vor fi reportate in sesiunea din aprilie.