261 de proiecte au fost respinse, in cadrul Programului Operational Regional, de la data lansării primei cereri deschise de proiecte, cu un an in urma, si până în prezent. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a intocmit o lista cu greseli frecvente ale celor care au depus cereri de finantare.

Valentina Radoi, director in cadrul Autoritatii de Management POR, a declarat ca aceste greseli frecvente vor fi publicate intr-o brosura, pentru a veni in ajutorul potentialilor solicitanti. "Trebuie spus, totusi, ca proiectele primite sunt din ce in ce mai bine intocmite", a declarat aceasta pentru euROfonduri (HotNews.ro - EurActiv.ro).

Principalele motive care au condus la respingerea cererilor de finantare au fost:

In etapa de conformitate administrativa a cererii de finantare

 • lipsa unor documente solicitate prin cererile de finantare (cele mai frecvente fiind lipsa certificatului de urbanism, documente care dovedesc proprietatea/dreptul de administrare a imobilului subiect de finantare, lipsa fiselor de post/CV-uri)
 • prezentarea unor documente cu perioada de valabilitate expirata (autorizatii, avize)
 • nerespectarea formatului standard si completarea partiala a cererii de finantare

In etapa de verificare a eligibilitatii:

 • proiecte cu activitati neeligibile
 • valoarea totala a proiectului peste valoarea totala maxima eligibila
 • nerespectarea conditiilor impuse de prevederile schemelor de ajutor de stat (activitati ale proiectului incepute inainte de semnarea contractelor de finantare)
 • solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili;  

In etapa de evaluare tehnica si financiara (punctaje sub punctajul minim admisibil):

 • nu exista justificare pentru necesitatea finantarii din fonduri publice a investitiei
 • nu exista corelare intre activitatile propuse si calendarul de realizare
 • solutia tehnica nu este corelata cu rezultatul expertizei tehnice
 • buget necorelat cu activitatile
 • proiectul nu contribuie la realizarea obiectivelor axei prioritare si ale domeniului de interventie
 • analiza financiara gresit efectuata iar rezultatele ei nu sunt relevante
 • buget intocmit gresit
 • aplicantul nu dovedeste capacitatea sa de sustenabilitate a proiectului.