ONG-urile cu proiecte in domeniul social, cultural si de protectia mediului pot primi finantare prin Fondul ONG pentru Romania, finantat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei. 46 de proiecte au primit deja finantare in cadrul primei runde a Fondului ONG.

Runda I a Fondului ONG in cifre:

  • Alocarea financiara pentru Runda I: 1.800.000 Euro.
  • Numar de cereri de finantare depuse in termenul limita: 403.
  • Numar de proiecte finantate: 46 (lista proiectelor finantate poate fi consultata la adresele http://www.fdsc.ro/documente/356.xls; http://www.repf.ro; http://www.carpathianfoundation.org/cf/web/branch_ro/index.jsp).
  • Valoarea finantarii acordate: intre 6.706 si 73.395 Euro (pentru schema de granturi mari); intre 9.900 si 15.000 Euro (pentru schema de granturi mici).
  • Numar proiecte finantate pe regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (13); Centru (8); Nord-Est (3); Sud-Est (3); Bucuresti-Ilfov (15); Vest (4)

Informatii detaliate despre rezultatele Rundei I pot fi accesate la adresa de internet: http://www.fdsc.ro/pagini/ngofund.php.

Administratorul Fondului ONG este Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC).

Obiectivul general al Fondului ONG din cadrul mecanismului SEE este de a consolida societatea civila din Romania prin sprijinirea unor proiecte finantate de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei, in cinci domenii prioritare: consolidarea democratiei, oportunitati pentru participarea copiilor si tinerilor la viata comunitatii, incluziune sociala si acces la servicii sociale, protectia mediului, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural. Prin Fondul ONG, Romania beneficiaza de finantare in valoare de 5 milioane de Euro pentru proiecte derulate de organizatii neguvernamentale in diferite sectoare specifice.

Pentru detalii privind eligibilitatea solicitantilor, a proiectelor, cofinantarea si alocarea bugetara, accesati site-urile www.fdsc.ro, www.repf.ro, www.carpathianfoundation.org; www.norvegia.ro.