Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si Ministerul Finantelor din Republica Serbia lanseaza joi, 30 aprilie 2009, primul apel pentru propuneri de proiecte realizate "peste granita" pentru: dezvoltare economica si sociala, mediu si pregatire pentru situatii de urgenta, promovarea schimburilor intre comunitati. Pentru aceasta licitatie pot depune proiecte autoritati publice, entitati non-profit, organizatii non-guvernamentale (asociatii sau fundatii), operatori din sectorul public sau autoritati locale/regionale, din regiunile de granita din Romania sau Serbia.

Proiectele vor fi finantate din Instrumentul de Asistenta pentru Pre-aderare (IPA) in cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este 29 iulie 2009 iar suma alocata din fonduri europene acestui apel de propuneri de proiecte este de 10.419.132 euro - transmite MDRL printr-un comunicat de presa.

Sumele acordate proiectelor se situeaza intre minim 30.000 euro si maxim 1.000.000 euro, contributia Uniunii Europene fiind de maxim 85% din cheltuielile eligibile. Sumele corespunzatoare co-finantarii, in procent de 15%, vor fi acordate dupa cum urmeaza: un procent de 13% pentru beneficiarii romani va fi acordat de la bugetul de stat al Romaniei si un procent de 2% va fi asigurat din contributia proprie a beneficiarilor romani. Partenerii Lideri de proiect, romani sau sarbi, pot primi plati in avans din fondurile IPA in procent de maxim 15% din valoarea contractului de finantare - potrivit comunicatului MDRL.

Detalii privind acest apel de propuneri de proiecte, inclusiv Pachetul Solicitantului, precum si Cererea de finantare si toate documentele necesare, sunt disponibile pe website-ul Programului IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia www.romania-serbia.net, pe website-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei www.mdrl.ro, precum si pe website-ul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Timisoara www.brct-timisoara.ro.

Intrebari suplimentare pot fi adesate la adresa de e-mail: ipacbc@brct-timisoara.ro.