Rambursarile de la Comisia Europeana, pe proiecte cu fonduri europene sunt estimate la 5 miliarde de euro pentru anul 2010, potrivit Programului de convergenta transmis de catre Guvern si adoptat miercuri de catre Comisia Europeana. In acelasi document se arata ca pentru anul 2009 cheltuielile aferente proiectelor cu finantare post-aderare ale administratiei publice centrale si locale si cofinantarii programelor cu finantare comunitara sunt estimate la 7,6 mld lei (1,43% din PIB) iar veniturile din fondurile de post-aderare estimate pentru anul 2009 sunt de 4,8 mld lei, reprezentand 0,9% din PIB.

Potrivit aceluiasi document, in 2011 ar urma sa fie rambursate peste 6 miliarde de euro, la fel si in 2012.

Alte detalii legate de fondurile UE:

  • In contextul noii abordari privind reflectarea in bugetul general consolidat a sumelor destinate finantarii proiectelor ce urmeaza sa fie implementate de beneficiarii din administratia publica in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Agricole Comune si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare care functioneaza pe principiul rambursarii cheltuielilor catre beneficiari, veniturile bugetului vor reflecta o parte din cheltuielile bugetare respective corespunzatoare sumelor cuvenite a fi rambursate de UE.
  • Aceste sume vor fi inregistrate ca venit al bugetului din care au fost finantate proiectele.
  • Sumele rambursate de UE in contul chetuielilor efectuate cu programele post-aderare sunt aferente atat proiectelor ai caror beneficiari sunt din cadrul sectorului guvernamental, cat si celor din cadrul sectorului privat care nu se reflecta ca venituri in buget.
  • Realizarea nivelului prognozat al veniturilor din fonduri post-aderare este direct conditionata de accelerarea ritmului de absorbtie a fondurilor. In acest sens, un rol important il va avea grupul interministerial de monitorizare a implementarii fondurilor europene, coordonat de Primul-ministru si care va analiza saptamanal gradul de atragere a acestor fonduri.