“Ofertantul a finalizat în ultimii 3 ani, în calitate de contractor principal sau asociat, cel puţin 3 contracte pentru proiecte similare desfăşurate în administraţia publică locală (Consilii Judeţene sau Primării de municipii/sector) – având ca obiect cel putin 3 din cele 6 sub-sisteme componente ale ofertei, pentru fiecare dintre cele 3 contracte finalizate. Cel putin 2 dintre proiectele respective trebuie să fie finanţate din fonduri europene.” Asa arata un criteriu inclus de autoritatile publice intr-un caiet de sarcini pentru o licitatie pe proiect cu fonduri europene, potirvit unei liste de "greseli frecvente ale beneficiarilor" care deruleaza proiecte cu fonduri structurale, publicata recent de Ministerul Economiei. ​

Unul din motivele principale pentru care rambursarea cheltuielilor in cadrul proiectelor - denumita oficial "absorbtia fondurilor europene" - avanseaza in ritm de melc sunt, potrivit declaratiilor frecvente ale autoritatilor, problemele cauzate de beneficiari, mai exact o serie de greseli in intocmirea documentelor necesare in diferite etape din derularea proiectelor.

Documentul elaborat si publicat recent de Ministerul Economiei, valabil pentru beneficiarii Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice grupeaza "greselile" pe care le fac beneficiarii pe mai multe categorii: formularul cererii de rambursare, documentaţia care însoţeşte cererea de rambursare, corelarea termenelor prevazute pentru diferite etape ale proiectului, detalii legate de facturi, masurile obligatorii de informare si publicitate, prevederile privind achizitiile.

Autoritatea de resort a enumerat, in documentul citat, si "situaţii ce pot genera suspiciuni de nereguli / fraudă":

  • supraevaluarea ofertelor de preţ (prezentarea unor oferte de preţ pentru bunuri şi servicii mult peste valoarea de piaţă a acestora) ;
  • solicitare / primirea unor oferte în cadrul procedurilor de achiziţie din partea unor ofertanţi cu acţionariat comun (nerespectarea principiilor referitoare la nediscriminare şi tratament egal care afectează negativ asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale);
  • favorizarea intenţionată a unor anumiţi contractori în cadrul procedurilor de achiziţie şi existenţa anumitor conexiuni între contractorii câştigători (administratori şi acţionariat comun) ;
  • divizare intenţionată a contractelor de achiziţii pentru a se încadra în pragul de cumpărare directă ;
  • derularea unor proceduri de achiziţie la care participă mereu aceiaşi ofertanţi (în cazul unor proiecte diferite), cu atât mai mult cu cât există şi componente comune ale livrabilului în toate aceste contracte ;
  • existenţa unor situaţii de conflict de interes – beneficiarul şi furnizorul de bunuri sau servicii selectat în urma procedurii de achiziţie au acţionariat comun (nerespectarea principiilor referitoare la nediscriminare şi tratament egal care conduc la distorsionarea concurenţei reale);
  • solicitarea rambursării sumelor aferente achiziţiei unor utilaje, deşi acestea au fost cumpărate anterior datei de semnare a contractului de finanţare.

Vezi detalii in documentul atasat.