​In contul fondurilor structurale, Romania a primit circa 1 miliard de euro, din care numai circa 130 milioane plati in cadrul proiectelor, restul reprezentand sume virate in avans statului roman, potrivit unui document oficial obtinut de EurActiv.ro/HotNews.ro. La acestea se adauga alte circa 500 milioane euro din programele de preaderare: PHARE, ISPA, SAPARD. Romania a contribuit la bugetul UE cu 1,218 miliarde euro, anul trecut.

Potrivit documentului mentionat, Autoritatea de Certificare si Plata a trimis Comisiei Europene, in anul 2009, in domeniul fondurilor structurale, cereri de plata insumand 163.655.930,28 euro. Adica aceasta este suma pentru care au fost facute plati catre beneficiari din bugetul de stat iar ulterior au fost solicitate pentru decontare Comisiei Europene.

Fondurile primite de la Comisia Europeana in anul 2009:

 • PHARE - in valoare totala de 145.873.966, 05 Euro
 • ISPA - in valoare totala de 299.636.647,94 Euro
 • SAPARD - in valoare totala de 173.231.131,00 Euro
 • Fonduri structurale si fonduri aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (MF SEE) - in valoare totala de 918.730.881,24 Euro, din care prefinantare Fonduri structurale in valoare totala de 777.234.418,76 Euro.

Practic, ultima suma amintita, de circa 900 milioane euro nu a fost cheltuita integral, adica nu a ajuns in intregime la beneficiari. Deoarece, coreland aceste date cu platile efective in contul fondurilor structurale la data de 31 decembrie 2009 (vezi cifrele oficiale aici), observam ca platile catre beneficiari au fost de 588 milioane euro. Restul banilor primiti de la Comisia Europeana au ramas la Ministerul de Finante, pentru plati ulterioare.

Potrivit Raportului Financiar al Comisiei Europene pe anul 2009, Romania a contribuit cu 1,218 miliarde euro la bugetul UE in 2009.

In documentul oficial obtinut de HotNews.ro mai sunt evidentiate o serie de informatii de pe circuitul institutiilor din sistemul de gestionare a fondurilor europene.

Astfel, "Autoritatea de Certificare si Plata a primit de la Autoritatile de Management pentru Fonduri structurale un numar de 60 de solicitari de plata din fonduri UE in valoare totala de 1.694.517.117,30 lei (reprezentate prin 38 cereri de fonduri/rambursare in valoare totala de 366,3 milioane lei si 22 de notificari de prefinantare in valoare totala de 1,3 miliarde lei) pentru Programele Operationale.

De asemenea, in cazul programelor finantate in cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana, ACP a primit un numar de 2 cereri de fonduri in valoare totala de 94.165,08 lei pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013. In cadrul Mecanismului Financiar Spatiul Economic European (SEE), ACP a primit o notificare pentru plata avansului catre un numar de 6 promotori de proiecte, in valoare totala de 3.772.432,52 lei (893.264,00 euro).

Situatia defalcata pe programe:

Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu):

 • Verificarea notificarilor de pre-finantare din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 541,9 milioane lei;
 • Verificarea cererilor de fonduri din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 39,5 milioane lei;

Programul Operational Regional (POR):

 • Verificarea notificarilor de pre-finantare din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 673,6 milioane lei;
 • Verificarea cererilor de fonduri din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 116,3 milioane lei;

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE):

 • Verificarea notificarilor de pre-finantare din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 106,9 milioane lei;
 • Verificarea cererilor de fonduri din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 16,2 milioane lei;

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA):

 • Verificarea notificarilor de pre-finantare din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 5,6 milioane lei;
 • Verificarea cererilor de fonduri din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 1,2 milioane lei;

Programul Operational Sectorial Transport (POS Transport):

 • Verificarea cererilor de fonduri din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 134,4 milioane lei;

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU):

 • Verificarea cererilor de fonduri din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 55,5 milioane lei;

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT):

 • Verificarea cererilor de fonduri din fonduri UE si autorizarea platilor in valoare de 2,8 milioane lei;

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ￯ Bulgaria (PCT RO-BG):

 • Verificarea cererilor de fonduri din fonduri UE si autorizare platilor in valoare de 94.165 euro;

MF SEE:

 • Verificarea notificarii pentru acordarea avansului si autorizarea platii in valoare de 3,7 milioane lei (893.264,00 euro).

Verificari si audit. Ce au constatat organismele de control

Documentul mentionat (redactat in primavara anului 2010) arata ca, pentru programul PHARE, in urma misiunii de audit desfasurate de Directia de Audit Public Intern-MFP, a rezultat un numar de 17 recomandari adresate Autoritatii de Certificare si Plata, din care 14 sunt implementate, 1 in curs de implementare la momentul respectiv, iar pentru 2 dintre acestea au fost formulate opinii contradictorii.

 • ISPA: In urma celor 13 misiuni de audit desfasurate de Autoritatea de Audit (AA), au rezultat un numar de 81 recomandari adresate ACP, din care:  - Mediu - 69 recomandari, din care 43 implementate, 26 in curs de implementare la momentul redactarii documentului; - Transport - 12 recomandari, din care 3 implementate si 9  in curs de implementare.
 • SAPARD: In urma misiunii de audit desfasurate de AA au rezultat un numar de 11 recomandari, din care 7 sunt implementate, 3 in curs de implementare (caracter permanent) si una neimplementata pana la primirea opiniei CE. In urma celor 3 misiuni de audit desfasurate de Directia de Audit Public Intern-MFP, au fost formulate  un numar de 3 recomandari, toate fiind implementate.
 • Fonduri structurale:  In urma celor 18 misiuni de audit desfasurate la Autoritatea de Certificare si Plata au rezultat 127 recomandari, din care 53 implementate, 74 in curs de implementare, astfel:

- pentru misiunile Autoritatii de Audit

POS Mediu - 19 recomandari, din care 12 implementate, 7 in curs de implementare;

POR - 17 recomandari, din care 11 implementate si 6 in curs de implementare;

PO DCA - 15 recomandari, din care 4 implementate, 11 in curs de implementare;

POS Transport - 12 recomandari, din care 8 implementate, 4 in curs de implementare;

POS DRU - 11 recomandari, toate in curs de implementare;

POS CCE - 10 recomandari, din care 2 recomandari implementate, 8 in curs de implementare;

POAT: 31 recomandari din care 14 implementate, 17 recomandari in curs de implementare

La nivelul anului 2009 pentru Fonduri structurale, au fost inregistrate la Autoritatea de Certificare si Plata un numar de 10 creante bugetare. Adica este vorba despre proiecte pentru care au fost solicitati banii inapoi. Din acestea, 4 au fost recuperate prin plata voluntara, astfel:

 • PO DCA -  1 creanta, suma a fost recuperata;
 • POS DRU - 5 creante, din care 4 nu s-au recuperat si una a fost recuperata,
 • POAT - 2 creante, sumele au fost recuperate,
 • POS CCE - 2 creante, nerecuperate - la momentul intocmirii documentului citat, adica primavara anului 2010.