Tintirea unui deficit bugetar mai mic decat se intentiona initial pentru 2012 apare ca o abordare prudenta a Bugetului general consolidat pentru anul viitor, arata Consiliul Fiscal, care remarca insa lipsa unui angajament ferm vizavi de tinta de deficit de 1,9% din PIB. Reprezentantii Consiliului precizeaza ca o eventuala crestere a acesteia in timpul anului ar putea fi perceputa ca un derapaj de catre pietele financiare.

"In opinia Consiliului Fiscal, o prudenta sporita, materializata in stabilirea unei tinte de deficit bugetar mai ambitioase, este justificata in lumina constrangerilor de finantare interne si externe. (...) Cu toate acestea, Consiliul fiscal remarca lipsa unui angajament ferm vizavi de aceasta noua tinta, in conditiile in care textul raportului care insoteste proiectul de buget prevede explicit posibilitatea majorarii acesteia pe parcursul anului. Acest lucru este in contradictie cu principiile transparentei si stabilitatii statuate de legea responsabilitatii fiscal bugetare", se arata in Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat si la Legea bugetului de asigurari sociale pentru anul 2012.

Mai mult, o eventuala revizuire ascendenta a acestei tinte in timpul anului 2012, obiectivului de eliminare a deficitului excesiv, ar submina credibilitatea cadrului fiscal-bugetar bazat pe reguli statuat de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare.

In plus, o crestere a tintei de deficit bugetar in timpul anului 2012 ar putea avea potentialul de a fi perceput ca un derapaj (si penalizat ca atare) de pietele financiare, mai ales in conditiile in care revizuirea acesteia s-ar datora unor majorari de cheltuieli sociale si de chiar la un nivel care sa asigure indeplinirea personal intr-un an electoral, anuland astfel beneficiile stabilirii unei obiectiv initial mai ambitios de consolidare fiscala.

Consiliul Fiscal arata ca aceeasi ambiguitate se regaseste si la nivelul parametrilor politicii bugetare. Astfel, raportul aferent proiectului de buget ia in calcul eventualitatea majorarii cheltuielilor de personal pe parcursul anului, in limita unui plafon de 7,2% din PIB (nivelul cheltuielilor de personal prevazute in forma curenta a proiectului de buget este de 6,9% din PIB).

De asemenea, este prevazuta si posibilitatea indexarii pensiilor pe parcursul anului 2012 conform noii legi a pensiilor, cu impact negativ asupra deficitului bugetar (spre exemplu, in conditiile in care indexarea ar fi operata incepand cu luna iulie 2012, impactul suplimentar estimat la nivelul cheltuielilor ar fi de circa 0.3% din PIB).

Consiliul Fiscal atrage atentia ca materializarea intentiei de majorare a cheltuilelilor de personal si a celor cu pensiile pe parcursul anului 2012 (prin majorarea cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat) ar incalca mai multe articole ale Legii responsabilitatii fiscale.

"A recurge din nou la mecanismul derogarii pentru a ocoli regulile statuate de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare (mecanismul derogarii de la LRF a fost deja utilizat cu prilejul primei rectificari bugetare din august 2011) ar ridica intrebari serioase la adresa relevantei acestora si ar anula beneficiile pe termen lung pe care stabilirea unui cadru bazat pe reguli de formulare al politicii fiscal-bugetare le produce", se mai arata in opinia Consiliului Fiscal.

Proiectul bugetului general consolidat aferent anului 2012 isi propune un obiectiv de deficit bugetar de 1,9% din PIB (standarde cash), mai ambitios decat nivelul de 3% asumat in strategia fiscal-bugetara aprobata de Guvern in luna august 2011.