Ministrul Finantelor, Florin Georgescu, a prezentat, miercuri, continutul Ordonantei de urgenta privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si de intarire a disciplinei financiare, adoptata in aceeasi zi de Guvern. Ordonanta prevede limitarea contractarii de servicii juridice la nivelul administratiei centrale si locale, limitarea contractarii de servicii de audit si reducerea cu 30% a cheltuielilor de protocol si a cheltuielilor cu deplasarile in strainatate in institutiile publice.

Declaratiile lui Florin Georgescu:

  • Ordonanta prevede limitarea contractarii de servicii juridice, atat la nivelul administratiei centrale cat si la nivelul administratiei locale, pornind de la constatarea Curtii de Conturi, care a identificat in perioada 2008-2010, dupa controlul a doar 3% din entitatile publice din administratia romaneasca, ca s-au cheltuit 135 de milioane de euro cu serviciile juridice.
  • Este permisa apelarea la firme de consultanta numai in cazul in care institutiile publice centrale si locale care au servicii juridice sunt confruntate cu anumite procese mai complicate, care privesc sume importante, pentru apararea intereselor statului si pentru a nu fi platite aceste sume din banii publici, entitatea din domeniul public, respectiv ministere, autoritati locale, sau din domeniul privat al statului, respectiv regii si societati comerciale cu capital major de stat, cand acele entitati au nevoie de servicii juridice externe pot merge la ordonatorul principal de credite, cu justificarea motivelor pentru care nu se folosesc functionarii institutiei, ci se apeleaza la servicii externe.
  • Acelasi tratament se acorda si auditului intern. Nu mai este permis la nivelul autoritatilor locale contractarea de servicii privind auditul public intern.
  • S-a aprobat reducerea cu 30% a cheltuielilor de protocol si a cheltuielilor cu deplasarile in strainanate. Acest lucru poate permite o reducere a cheltuielilor publice cu 60 de milioane de lei.