Bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a fost redus, în urma rectificării, cu 1,25 miliarde lei, la 13,42 miliarde lei, cea mai mare parte a banilor fiind tăiaţi de la cofinanţarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile postaderare, respectiv suma de 1,01 miliarde lei, anunta Mediafax.

Finanţarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile a fost redusă, în urma rectificării, la 4,91 miliarde lei.

Astfel, finanţarea programelor din Fondul European de Dezoltare Regionala (FEDR) a fost redusă cu 521,5 milioane lei, la 1,19 miliarde lei, iar cea alocată programelor din Fondul de Coeziune (FC) a scăzut cu 395,5 milioane lei, la 3,35 miliarde lei.

Totodată, sumele pentru asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operational Asistenţă Tehnică, au fost reduse de la 97 milioane lei la 25,5 milioane lei.

Dacă pentru întreţinerea infrastructurii rutiere, bugetul a crescut cu 21 milioane lei, la 429,4 milioane lei, suma alocată dezvoltării infrastructurii rutiere a fost diminuată cu 105,2 milioane lei, la 62,7 milioane lei.

Investiţiile agenţilor economici cu capital de stat au fost reduse cu 68,1 milioane lei, la 1,57 miliarde lei, iar cheltuielile neeligibile ISPA au scăzut cu 60,7 milioane lei, la 805,9 milioane lei.

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile au fost diminuate cu 809.000 lei, la 8,37 milioane lei, iar cele de personal au fost micşorate cu 1,68 milioane lei, la 20,2 milioane lei.

Premierul Victor Ponta a declarat joi că proiectul de rectificare a pornit de la un buget conceput greşit şi nedrept, chiar "criminal" faţă de persoanele cu dizabilităţi, însă Ministerul Finanţelor Publice reuşeşte să menţină stabilitatea bugetară, deşi va fi înjurat de toţi miniştrii.

Consiliul Fiscal a recomandat Guvernului, într-o opinie privind rectificarea bugetară, să limiteze cheltuielile din resurse proprii pentru proiectele cu finanţare de la UE, în contextul blocării rambursărilor, şi să controleze strict cheltuielile autorităţilor locale pentru a nu periclita atingerea ţintelor de deficit bugetar din acest an.

În scrisoarea de intenţie convenită cu FMI, Guvernul s-a angajat să limiteze în a doua parte a anului cheltuielile pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri UE, din cauza întreruperii rambursărilor, şi să nu utilizeze în acest scop banii din privatizări sau sumele necheltuite de la PNDI.