Autoritatile locale care inregistreaza arierate la 31 ianuarie 2013 vor fi obligate sa reduca volumul datoriilor cu cel putin 85% in termen de doua luni, pana la 31 martie, in caz contrar Trezoreria urmand sa limiteze platile care pot fi efectuate din contul acestora, noteaza Mediafax.

Unitatile teritoriale ale Trezoreriei vor fi autorizate in acest caz sa nu opereze plati din conturile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si institutiilor de subordonare locala, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, pentru stingerea arieratelor, precum si pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din institutiile de asistenta sociala si a celor din institutiile de sanatate, releva un proiect de ordonanta de urgenta obtinut de Mediafax.

Arieratele reprezinta acele plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile.

"Prin exceptie de la prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ai institutiilor publice de subordonare locala, care inregistreaza arierate la data de 31 ianuarie 2013 au obligatia diminuarii volumului acestora cu cel putin 85%, pana la data de 31 martie 2013. Nu se iau in considerare arieratele aflate in litigiu. In cazul nerespectarii prevederilor, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt autorizate sa nu opereze plati din conturile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si institutiilor de subordonare locala, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, pentru stingerea arieratelor, precum si pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din institutiile de asistenta sociala si a celor din institutiile de sanatate", se arata in document.

Dupa diminuarea volumului arieratelor pana la nivelul prevazut, ordonatorilor de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ai institutiilor publice de subordonare locala li se vor aplica regulile de plata a datoriilor prevazute in Legea finantelor publice locale, pana la achitarea integrala a arieratelor.

Astfel, autoritatile locale vor fi obligate, dupa reducerea volumului de arierate cu 85% in maximum doua luni, sa diminueze lunar volumul datoriilor cu cel putin 3%-5%, calculat la soldul lunii anterioare, sub sanctiunea sistarii fondurilor centrale din impozitul pe venit si din alte surse bugetare.

Decizia este motivata de Guvern prin volumul mare al arieratelor inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, necesitatea deblocarii activitatii furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari care au de recuperat de la autoritatile administratiei publice locale, sume ce reprezinta arierate si prevederile acordului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International referitoare la reducerea arieratelor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

La finele anului 2012, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, inregistrau arierate fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, in valoare de peste 800 milioane lei.

In acelasi timp, prin exceptie de la prevederile din Legea privind finantele publice locale, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta de la Ministerul Finantelor, pana la data de 29 martie 2013, imprumuturi din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, in limita sumei totale de 800 milioane lei, conform HG 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 si 2015, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Sumele imprumutate vor fi folosite pentru achitarea arieratelor catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, inregistrate si neachitate pana in prezent.

Imprumuturile se acorda cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei.