Inspectorii economico-financiari din cadrul directiilor generale ale finantelor publice vor verifica, pana la 15 mai, "corectitudinea raportarilor" arieratelor si platilor restante inregistrate de catre autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, potrivit unui ordin emis de ministrul Finantelor, Daniel Chitoiu, si ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, publicat vineri in Monitorul Oficial.

Ordinul prevede imputernicirea personalului "din Directia generala trezorerie si contabilitate publica si Directia generala de programare bugetara sa efectueze verificari la nivelul autoritatilor publice, ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale care inregistreaza arierate la data de 28 februarie 2013, cu privire la corectitudinea raportarilor arieratelor si platilor restante".

Verificarile vizeaza modul de raportare a arieratelor (plati restante mai mari de 90 de zile) si a platilor restante (cu o vechime cuprinsa intre 1 si 90 de zile) inregistrate in contabilitate la data de 28 februarie 2013, iar in cazul in care, in urma verificarilor efectuate, (...) "nu se constata o diminuare cu cel putin 20% a arieratelor in sold la data de 28 februarie 2013 fata de cele in sold la 31 ianuarie 2013, se va solicita Directiei generale de inspectie economico-financiara de catre Directia generala trezorerie si contabilitate publica si Directia generala de programare bugetara efectuarea de verificari la nivelul institutiilor publice din subordinea acestora care au generat arieratele si platile restante respective cu privire la modul de raportare si inregistrare in contabilitate a acestora si masurile propuse de ordonatorii de credite pentru reducerea lor".

Potrivit ordinului publicat vineri in Monitorul Oficial, verificarile se vor efectua pana la data de 15 mai 2013, "in cadrul acestora urmarindu-se provenienta arieratelor si a platilor restante si modalitatile pe care ordonatorii principali de credite le au in vedere pentru reducerea acestora".

De asemenea, odata cu intrarea in vigoare a ordinului, directorii generali ai directiilor generale din Ministerul Finantelor Publice nominalizeaza personalul imputernicit cu efectuarea verificarilor prevazute de prezentul ordin si aproba ordinele de deplasare ale acestora.

"In situatia in care personalul aparatului de inspectie economico-financiara din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti este insuficient pentru realizarea verificarilor solicitate, directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor solicita ministrului finantelor publice, prin presedintele Agentiei Nationale de Administrare Financiara, competente pentru efectuarea acestor verificari de catre personalul din cadrul altor structuri ale directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti", se mai arata in actul normativ.

Rezultatele verificarii si masurile de reducere a arieratelor si platilor restante, identificate si propuse de fiecare ordonator principal de credite pentru activitatea proprie si activitatea institutiilor subordonate, vor fi consemnate in procesele-verbale de constatare, care se centralizeaza la nivelul Directiei generale trezorerie si contabilitate publica si Directiei generale de programare bugetara din cadrul Ministerului Finantelor Publice pana la data de 24 mai 2013.

"Directia generala trezorerie si contabilitate publica, Directia generala de programare bugetara, Directia generala de inspectie economico-financiara si Directia generala coordonare inspectie fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin", mai prevede actul normativ.