Bugetele ministerelor Muncii, Dezvoltarii, Mediului, Transporturilor, Economiei, Agriculturii, Sanatatii, Societatii Informationale si Apararii vor fi taiate la a doua rectificare din acest an, de alocari suplimentare urmand sa beneficieze Afacerile Interne, Justitia, Externele si Camera Deputatilor.

UPDATE In cursul serii de luni, Ministerul Finantelor Publice a postat pe site proiectul celei de-a doua rectificari bugetare. Proiectele pot fi citite aici.

Cifrele sunt prezentate in proiectul de rectificare obtinut de agentia Mediafax.

Ce ministere primesc mai putini bani:

 • Ministerul Muncii (520,4 milioane lei)
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (315,1 milioane lei, diminuare datorata executiei bugetare pe primele opt luni ale anului, in principal la titlul 51 'Transferuri intre unitati ale administratiei publice' (-280,0 milioane lei), titlul 55 'Alte transferuri' (-21 milioane lei) si bunuri si titlul 20 'Bunuri si Servicii' (-6 milioane lei))
 • Ministerul Mediului (178,1 milioane lei, diminuare datorata executiei bugetare pe primele opt luni ale anului, in principal la titlul 56 'Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare' (-200,0 milioane lei))
 • Ministerul Transporturilor (134,3 milioane lei, diminuare datorata executiei bugetare pe primele opt luni ale anului, in principal la titlul 55 'Alte transferuri' (-225,1 milioane lei). De asemenea, s-a avut in vedere asigurarea sumei de 190,0 milioane lei pentru pentru finantarea in anul 2013 a proiectelor de investitii la magistralele de metrou),
 • Ministerul Economiei: (62,2 milioane lei, diminuare datorata executiei bugetare pe primele opt luni ale anului, in principal la titlul 55 'Alte transferuri' (-42,8 milioane lei) si la titlul 71 'Active nefinanciare' (-7,3 milioane lei))
 • Ministerul Sanatatii (54,5 milioane lei)
 • Ministerul pentru Societatea Informationala (50,8 milioane lei)
 • Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (46,9 milioane lei, diminuare datorata executiei bugetare pe primele opt luni ale anului, in principal la titlul 20 'Bunuri si servicii' (-11,8 milioane lei), titlul 56 'Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare' (-30,0 milioane lei) si titlul 71 'Active nefinanciare (-11,4 milioane lei))
 • Ministerul Finantelor Publice (46,5 milioane lei)
 • Ministerul Apararii Nationale (33,5 milioane lei)
 • Din nou Ministerul Finantelor Publice, dar la "Actiuni Generale" (451,6 milioane lei).

Cine primeste bani in plus:

 • Ministerul Afacerilor Interne + 104 milioane lei
 • Ministerul  Justitiei + 99,2 milioane lei
 • Ministerul Afacerilor Externe + 13 milioane lei
 • Camera Deputatilor + 12 milioane lei
 • Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor + 23 milioane lei, fonduri necesare pentru asigurarea sumelor aferente 'Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, cu impact direct asupra asigurarii tinerii sub control a bolilor animalelor cu transmitere la om'.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2013 se diminueaza, pe sold, cu 2.909,0 milioane lei si se reflecta, in principal, pe urmatoarele categorii de venituri:

 • impozitul pe profit: - 64,8 milioane lei
 • impozit pe venit si salarii: -205,9 milioane lei
 • taxa pe valoarea adaugata: -635,6 milioane lei, din care 270,6 milioane lei sume alocate unitatilor administrativ-teritoriale
 • accize: - 648,1 milioane lei,
 • alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii: -124,0 milioane lei
 • impozit pe comertul exterior si tranzactii internationale: -150,0 milioane lei
 • venituri nefiscale: -1.133,0 milioane lei.

Veniturile reprezentand taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati se majoreaza cu 92,4 milioane lei.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2013, se diminueaza, pe sold, cu suma de1.635,5 milioane lei. Influentele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezinta astfel: Cheltuielile de personal cresc cu 167,2 milioane lei, cheltuielile cu bunuri si servicii scad cu 40,8 milioane lei, cheltuielile cu dobanzile scad cu 457,1 milioane lei, cheltuielile cu subventiile se diminueaza cu 100 milioane lei, transferurile intre unitati ale administratiei publice se diminueaza cu 219,0 milioane lei, alte transferuri se diminueaza cu 515,5 milioane lei, cheltuielile cu asistenta sociala scad cu 309,8 milioane lei, fondurile de rezerva se majoreaza cu 216,8 milioane lei, cheltuielile de capital se diminueaza cu 62,7 milioane lei.

Proiectul prevede majorarea deficitului bugetului general consolidat de la 14.700 milioane, respectiv 2,3% din produsul intern brut, la 15.900 milioane lei, respectiv 2,5% din produsul intern brut, in baza cash. Suma de 1,2 miliarde lei cu care se majoreaza deficitul bugetar se aloca suplimentar pentru cofinantarea nationala aferenta proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.