Strategia fiscal bugetara pentru perioada 2014-2016, publicata de Ministerul Finantelor, prevede renuntarea la cota unica de 16% si introducerea impozitului progresiv pe venit, cu trei cote: 8%, 12% si 16%. Documentul nu prevede un termen pentru realizarea acestei modificari, dar prevede deductibilitati fiscale in cazul introducerii impozitului diferentiat. Strategia prevede si reducerea CAS cu 5 puncte procentuale din iulie 2014, scutirea cistigurilor de capital de la impozitul pe profit, dar si revizuirea bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate in functie de destinatia proprietatii si nu in functie de statutul juridic al proprietarului. (Vezi documentul atasat, pagina 34).

Reamintim ca HotNews.ro a scris in 2012 despre faptul ca PSD si Victor Ponta pregatesc un asemenea scenariu, dar Guvernul a "dezmintit categoric" ca se va trece la cota progresiva de impunere.

Strategia fiscal-bugetara este un document de politici, iar masurile enuntate in aceste strategii nu sint in mod obligatoriu puse in aplicare.

Ce noutati sint enuntate in Strategia 2014-202:

Impozitul pe profit:

  • Elaborarea Strategiei pentru noul regim de impozitare în domeniul petrolului şi gazelor naturale in perioada 2015-2024.
  • Scutirea câştigurilor de capital pentru favorizarea societăţilor de tip holding;
  • Schimbarea anului fiscal diferit de cel calendaristic, pentru reducerea regulilor de administrare a impozitului;
  • Revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

  • Introducerea contribuabililor care realizează venituri de până la 20% din consultanţă şi management;
  • Eliminarea din baza de impozitare a diferenţelor de curs valutar şi a reducerilor comerciale acordate.

Contribuţii sociale obligatorii:

  • Reducerea semnificativă a CAS cu 5 puncte procentuale începând cu luna iulie 2014, care prin măsurile ce vor fi întreprinse va avea un impact bugetar neutru.

Impozite şi taxe locale:

  • Revizuirea bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate, acestea variind în funcţie de destinaţia proprietăţii şi nu în funcţie de statutul juridic al proprietarului.
  • Indexarea impozitelor şi taxelor locale, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare, respectiv rata inflaţiei pentru perioada 2013-2015

TVA:

  • Analizarea posibilitatii de reducere a cotei standard de TVA pentru perioada  2014-2016 pe măsura imbunatăţirii  colectării veniturilor bugetare.

Ministerul Finantelor a remis miercuri un comunicat in care precizeaza:

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016 a fost elaborată şi publicată pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice în anul 2013 şi a însoţit Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar pe anul 2014, aprobată de Parlament în anul 2013, respectiv Legea nr.355/2013.

Măsurile fiscale la care se face referinţă în mass-media respectiv “Introducerea impozitului diferenţiat pe venitul salarial cu deductibilităţi fiscale: cote 8%, 12% şi 16% ce vor putea fi stabilite pe grile de venit” şi “Reducerea semnificativă a CAS cu 5 puncte procentuale începând cu luna iulie 2014, care prin măsurile ce vor fi întreprinse vor avea un impact bugetar neutru”, se regăsesc în Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2014-2016 la Capitolul 3.1.2 “Măsuri fiscale şi tendinţe ale principalelor taxe şi impozite” în tabelul intitulat “Tendinţe ale principalelor taxe şi impozite pe orizontul 2014-2017” şi reprezintă măsuri de politici fiscale, în analiză, pe termen mediu pentru stimularea mediului de afaceri aplicabile în limita spaţiului bugetar permis.

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016 a fost aprobată de către Guvern în data de 14 noiembrie 2013, având şi opinia Consiliului Fiscal, şi nu a suferit modificări în ultimul timp.

Vom reveni cu amanunte