Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) si American-Romanian Business Council (AMRO) saluta, intr-un comunicat comun remis joi, asumarea de catre Guvernul Romaniei a unui plan de actiune pentru stimularea schimburilor comerciale intre SUA si Romania. In comunicatul semnat de presedintii celor doua organizatii, Valeriu Nistor si respectiv Eric Stewart, AmCham Romania si AMRO reaminteste ca premierul Victor Ponta a anuntat implementarea acestui plan de actiune la finalul intrevederii avute cu vicepresedintele american Joe Biden in data de 21 mai si evidentiaza in acelasi timp importanta respectarii transparentei si consultarilor cu mediul privat pentru atragerea investitiilor in Romania.

Punctul de vedere transmis de AmCham Romania si AMRO despre planul de actiune guvernamental pentru incurajarea comertului intre SUA si Romania:

“Oricine crează locuri de muncă în România este un prieten al României” declara Premierul român Victor Ponta cu prilejul inaugurării unei noi fabrici la Cluj, la începutul lunii. În continuarea acestei declaraţii, Primul-Ministru a anunţat ieri un plan de acţiune pentru stimularea investiţiilor americane în România prin care se angajează la creşterea predictibilităţii şi transparenţei actului guvernamental şi procesului legislativ. Aceşti factori sunt esenţiali pentru atragerea de noi investiţii sau extinderea celor existente şi implicit crearea de noi locuri de muncă. Un astfel de plan de acţiune guvernamental transmite un angajament ferm care va ajuta România să creeze parteneriate solide cu mediul de afaceri.

Evoluţiile recente în plan economic şi atingerea unor obiective macroeconomice atrag atenţia investitorilor străini către România, ţară avantajată în acelaşi timp de o cerere internă relativ mare, având o populaţie de aproape 20 milioane de cetăţeni, de disponibilitatea unei mari varietăţi de resurse, precum şi de un capital uman bine educat. România înregistrează în prezent una din cele mai mari creşteri ale PIB la nivelul Uniunii Europene, cu un avans de 3,8% în primul trimiestru al anului 2014. Recent, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi-a revizuit cu 0.2% estimarea pentru 2015 privind creşterea PIB în România, aceasta fiind de 2,6 %. Nivelul deficitului şi inflaţiei rămân stabile şi relativ scăzute comparativ cu statele din regiune.

Noul plan de acţiune este un semnal binevenit pe fondul creşterii economice recente de care se bucură România. Dincolo de statistici, Primul-Ministru a recunoscut nevoia de reabilitare a imaginii externe a României. Mult prea multe companii reclamă lipsa de implicare în procesul de elaborare a legislaţiei sau timpul prea scurt pentru adoptarea şi implementarea regulilor nou impuse. Printr-o perspectivă ce depăşeşte obiectivele pe termen scurt, Premierul Ponta şi cabinetul său au oportunitatea de a crea un context atractiv pe termen lung pentru potenţialii investitori.

În acelaşi timp şi companiile străine sunt în căutarea parteneriatelor de durată. Profitabilitatea investiţiilor necesită mulţi ani în care stabilitatea şi transparenţa legislativă trebuie să fie o constantă. Angajamentul Guvernului României de a reduce numărul de ordonanţe de urgenţă prin definirea clară a noţiunii de “urgenţă” va fi un important pas înainte în demersul de a asigura investitorii că deciziile de azi rămân valabile pe termen lung. Publicarea de ghiduri procedurale pentru ordonanţele de urgenţă va conferi investitorilor o mai bună înţelegere a tehnicilor legislative. Aşteptarea noastră este ca prietenii să îşi ţină promisiunea; companiile la rândul lor au nevoie să fie asiguraţi că Guvernele acţionează după regulile stabilite.

Membrii comunităţii de afaceri înţeleg că trăim într-un mediu dinamic, în care schimbările au loc într-un ritm alert. Stabilitate absolută nu este posibilă, şi poate chiar de nedorit. Cele mai importante valori ale unui climat de afaceri favorabil sunt transparenţa şi consultările atunci când se impun schimbări. Salutăm preocuparea Guvernului de a-şi întări angajamentul faţă de implicarea publicului în procesul de elaborare a cadrului legislativ.

Accentul planului de acţiune pe programe de consultări şi comitete consultative tehnice deja angajate în dialog cu părţile implicate va contribui la creşterea calităţii politicilor publice în România. Factorii decizionali vor beneficia de pe urma expertizei disponibile la nivelul sectorului privat atunci când sunt elaborate proiecte legislative cu impact asupra publicului larg. În plus, garantarea accesului public la procesul de elaborarare a legislaţiei şi realizarea unor studii de impact adecvate înainte de adoptarea noilor reglementări vor oferi comunităţii de afaceri precum şi oricăror actori relevanţi, posibilitatea de a semnala potenţiale consecinţe negative care pot afecta societatea în ansamblu. O comunicare constantă, prealabilă adoptării deciziilor, este estenţială în menţinerea unei bune relaţii. Nimeni nu agrează un prieten care încetează să mai asculte.

Am dori să evidenţiem că planul de acţiuni anunţat ieri nu este suficient în sine pentru a atrage noi prieteni. Promisiunea guvernamentală de îmbunătăţire a procesului decizional şi măsura eficienţei acesteia se va putea realiza doar printr-un angajament politic susţinut. Investitorii, existenţi sau potenţiali, vor urmări cu interes respectarea promisiunii. Aşa cum se spune, acţiunile comunică mai mult decât declaraţiile.

Mai mult, acest plan de acţiuni vizează doar unele din preocupările majore ale comunităţii de afaceri din România. Sperăm ca respectarea acestuia să reprezinte cadrul pentru viitoare angajamente ce vor viza teme specifice din toate sectoarele.

Fiecare dintre noi reprezintă cu mândrie organizaţii ce reunesc cele mai bune companii americane prezente în România. Toţi membrii sunt ferm angajaţi în consolidarea economică a României şi a bunăstării cetăţenilor ei.

Implementarea planului de acţiune va fi un mesaj clar din partea Guvernului României în direcţia stabilirii unor relaţii de durată, reciproc avantajoase, cu toţi investitorii, români sau străini. În aceste condiţii, răspundem şi noi în numele companiilor membre, “să fim prieteni”!

***

Valeriu Nistor, Preşedinte AmCham Romania (Camera de Comerţ Americană în România)

Erict Stewart, Preşedinte AMRO (Romanian-American Business Council)

Despre AmCham Romania

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) este cea mai reprezentativă asociaţie profesională de afaceri, înfiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane ce reuneşte în prezent 360 de companii americane, internaţionale şi locale. Acestea au cumulat investiţii totale de peste 20 miliarde dolari, generând în jur de 200.000 de locuri de muncă. AmCham Romania este ferm angajată în facilitarea unui dialog deschis între comunitatea de afaceri şi autorităţile centrale, promovând soluţii şi priorităţi pentru îmbunătăţirea mediul de afaceri şi creşterea competitivităţii economice a României în plan regional şi european. www.amcham.ro

Despre AMRO

American-Romanian Business Council este o organizaţie non-profit cu sediul la Washington DC ce are ca obiectiv promovarea relaţiilor comerciale între Statele Unite ale Americii şi România. Misiunea Consiliului este de a încuraja comerţul şi investiţiile Americane în România, întărirea relaţiilor bilaterale între cele două state, şi educarea publicului cu privire la importanţa celor de mai sus. www.amrobiz.org