Nu orice rată reală de creștere economică, oricât de mare, este benefică. Sunt doi indicatori cu care măsurăm adecvarea creșterii. Unul este rata potențială de creștere (gP). Comparativ cu această rată, rata actuală de creștere (gA) ar trebui să fie egală sau mai mare. Situația gA = gP este necesară atunci când nivelul PIB actual (YA) este egal cu nivelul PIB potențial (YP), pentru a asigură menținerea inflației la nivelul dorit (țintă). Dacă, totuși, YA < YP, este de dorit ca ierarhia dintre cele două rate să fie gA > gP, pentru a reduce șomajul cât mai repede și, implicit, pentru a crește producția YA la nivelul YP.

Un Efect Mai Putin Dorit Al Scaderii Ratei Dobanzii