MFP a republicat proiectul de Ordin pentru modificarea si completarea reglementarilor necesare emiterii voucherelor de vacanta si a tichetelor de masa, informeaza un comunicat al Finantelor.

"Urmare a propunerilor si observatiilor primite in cadrul procesului in cadrul procesului de consultare publica, Ministerul Finantelor Publice a republicat proiectul de Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete", arata sursa citata.

Prima varianta a proiectului de Ordin mentionat a fost supusa consultarii publice in data de 31 iulie 2015.

Totodata, vor fi reglementate si conditiile de autorizare pentru emiterea tichetelor si a voucherelor pe suport electronic.

Principalele reglementari cuprinse in proiectul de Ordin:

- Abrogarea prevederilor referitoare la obligatia operatorului economic de a depune certificatul de atestare fiscala in cazul in care solicita autorizatie de functionare pentru activitatea de emitere de tichete de masa, tichete-cadou, tichete de cresa, si respectiv vouchere de vacanta;

- Abrogarea prevederilor referitoare la obligatia unitatilor care solicita autorizatie de functionare de a prezenta un angajament distinct din care sa rezulte ca vor respecta toate prevederile dispozitiilor legale in vigoare referitoare la tichetele-cadou si la tichetele de cresa, tichetele de masa, respectiv voucherele de vacanta;

- Eliminarea obligatiei privind inscrierea elementelor de individualizare si personalizare, precum si inscrierea valorii nominale pe tichetele-cadou si pe tichetele de cresa, tichetele de masa, respectiv voucherele de vacanta, numai pe teritoriul Romaniei, cu scopul crearii unui cadru legislativ flexibil care sa permita unitatilor emitente achizitionarea acestui serviciu in conditiile cele mai bune de calitate si pret, inclusiv de la operatori economici din afara Romaniei;

- Marirea perioadei de valabilitatea a autorizatiilor de functionare la doi ani comparativ cu doar un an in prezent;

- Stabilirea masurilor de securitate pe care trebuie sa le indeplineasca entitatile care solicita autorizatie de functionare ca unitati emitente de tichete de masa sau vouchere de vacanta pe suport electronic;

- Completarea situatiilor in care se considera ca o unitate emitenta nu are obligatii fiscale restante, respectiv atunci cand suma solicitata la rambursare sau restituire este mai mare sau egala cu suma obligatiilor de plata;

- Introducerea unei prevederi care permite ca in caz de control, unitatile emitente sa dovedeasca existenta contractelor incheiate cu unitatile de alimentatie publica sau cu unitatile afiliate prin prezentarea unei copii a contractului, fie in format fizic, fie in format electronic.