Fiscul va lipi pe usa casei sau firmei celor care refuza sa primeasca actele administrative fiscale (decizii de impunere, somatii etc) trimise la domiciliu, potrivit unui proiect de modificare a Codului de procedura fiscala, obtinut de Profit.ro.

Conform proiectului, articolul 47 va fi modificat astfel:

"Daca in procedura comunicarii directe a actului administrativ fiscal la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului ori imputernicitului acestuia, acesta refuza primirea actului sau nu este gasit la domiciliul fiscal, se va afisa pe usa destinatarului o instiintare".

Instiintarea prevazuta trebuie sa cuprinda: denumirea organului fiscal emitent; numele si prenumele celui care a facut afisarea si functia acestuia; numele, prenumele si domiciliul fiscal celui instiintat; denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal in legatura cu care se face instiintarea; anul, luna, ziua si ora cand afisarea a fost facuta; semnatura celui care a afisat instiintarea.

Contribuabilul/platitorul ori imputernicitul acestuia este in drept sa se prezinte la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal in termen de maxim 15 zile de la data afisarii instiintarii. In situatia in care contribuabilul/platitorul sau imputernicitul acestuia nu se prezinta in acest termen, actul se considera comunicat la implinirea acestui termen.

Potrivit Codului de procedura fiscala in vigoare, actul administrativ fiscal emis se comunica pe suport hartie la domiciliul fiscal, direct, daca se asigura primirea sub semnatura sau in forma electronica in cazul in care contribuabilul opteaza pentru aceasta modalitate.

Daca nu e posibila comunicarea pe hartie (prin posta sau personal) sau electronic, se face prin publicitate, prin afisarea unui anunt concomitent, la sediul administratiei si pe pagina de internet a ANAF. Dupa 60 de zile de la publicare, anuntul se considera comunicat.

Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal in exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale, pentru stabilirea unei situatii individuale si in scopul de a produce efecte juridice fata de cel caruia ii este adresat.