UPDATE Rectificarea bugetara taie bani de la investitii: Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor pierd cei mai multi bani

de R.M.     HotNews.ro
Vineri, 8 septembrie 2017, 15:43 Economie | Finanţe


Ionut Misa
Foto: Agerpres
Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat vineri principalele repere ale rectificarii bugetare, care este, sustine el, pozitiva. Misa a spus ca cele mai mari taieri de fonduri vor fi la Ministerul Dezvoltarii si Fondurilor Europene si Ministerul Transporturilor, adica exact cele doua ministere care ar fi trebuit sa realizeze cele mai mari investitii publice. Vor primi fonduri in plus Ministerul de Interne, Ministerul Sanatatii, Munca, Finantele, Justitia si SRI - in principal pentru a acoperi cresterile de salarii.

Cine primeste si cui i se ia:
 • Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale: +4.054,0 milioane lei din care 2.464 milioane lei pentru prefinanțarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;
 •  Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale: +1.501,2 milioane lei per sold. A fost asigurată suplimentar suma de 1.775 milioane lei pentru schemele de plăți directe pe suprafață. Această sumă va asigura integral plata în avans pentru înființarea culturilor în anul 2018.
 • Ministerul Afacerilor Interne: +1.160,0 milioane lei, în principal pentru asigurarea mentenanței în vederea menținerii în stare operațională a aeronavelor, achiziționare de echipament pentru intervenție, precum și pentru asigurarea drepturilor salariale și pensii militare de stat;
 • Ministerul Sănătății: + 207,0 milioane lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalul medical din unitățile sanitare;
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale: + 95,9 milioane lei per sold Cheltuielile se majorează cu 795 milioane lei, în principal pentru plata drepturilor de asistență socială (pensii și ajutoare, drepturi de creștere copil, indemnizații pentru persoane persecutate din motive etnice, etc) concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 596,6 milioane lei;
 • Ministerul Finanțelor Publice: +426,6 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor salariale, precum și pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăților;
 • Ministerul Justiției: +357,4 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor salariale, precum și pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea de daune - interese moratorii sub forma dobânzii legale;
 • Serviciul Român de Informații: +298,9 milioane lei, în principal pentru plata drepturilor salariale și a pensiilor militare de stat, precum și pentru programe majore de achiziții derulate de instituție;
 • Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: +247,9 milioane lei per sold în principal pentru finanțarea programelor de sprijinire întreprinderilor mici și mijlocii (250 milioane lei);
 • Ministerul Public: +203,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale;
 • Secretariatul General al Guvernului: +181,9 milioane lei, în principal pentru salarizarea personalului clerical aparținând cultelor religioase recunoscute în România.

Majorari de bugete se inregistreaza si la Camera Deputatilor si la Senat, la Administratia Prezidentiala si la celelalte servicii de informatii.

Bani pierd ministerele Dezvoltarii Regionale, Transporturile, Fondurilor Europene, Educatia si Comunicatiile, dar Misa nu a spus sumele pierdute de aceste ministere.

 • Abia seara tarziu, cand Ministerul a pus proiectul pe site, s-au putut vedea si sumele taiate. Trasporturile pierd 6.29 miliarde de lei (in principal de la capitolul cheltuielilor curente) Dezvoltarea pierde 1.92 miliarde lei (tot la cheltuieli curente), Educatiei i se iau 13,9 milioane de lei (li se taie din cheltuieli curente si din contul bunurilor si serviciilor, dar i se dau pentru cheltuieli de personal, soldul fiind insa negativ)iar Comunicatiilor i se iau 303 milioane lei (de la cheltuieli curente).

Sumele taiate sume sunt aferente proiectelor cu finantare din fonduri europene, in conditiile in care, dupa aprobarea cu intarziere a bugetului pentru 2017, s-au intarziat procedurile de achizitie, a argumentat Ionut Misa.

Acesta a mentionat insa ca acolo unde s-au operat diminuari "nu au fost diminuate corespunzator si creditele de angajament pentru a nu afecta procesul de contractare din fondurile europene".

Ministrul Finantelor a anuntat si "depasiri majore" ale planului de incasari in ultimele trei luni, ceea ce il fac sa creada ca anul 2017 va fi inchis "cu o realizare de plan mai mare decat cea din legea bugetului".

In ceea ce priveste principalii indicatori economici, Produsul Intern Brut a inregistrat in primul semestru o crestere reala de 5,8%, peste estimari, in conditiile in care nu consumul a fost principalul element de crestere economica, a aratat Ionut Misa.

Desi Comisia de Prognoza estimeaza o crestere economica de 5,8% pentru acest an, Ministerul Finantelor a preferat sa ia in calcul o crestere de doar 5,6%, mai mare fata de cea de 5,2% pe baza careia a fost construit bugetul pe acest an. "Am preferat sa fim prudenti", a aratat Ionut Misa.

"Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei cresteri economice de 5,6% fata de 5,2% cât se estima la elaborarea legii bugetului de stat. Deflatorul PIB pentru semestrul I 2017 a fost de 4,9%, fată de 2,2% cât s-a avut în vedere initial pentru anul 2017. În aceste conditii se estimează că valoarea nominală a PIB va fi de 837,1 miliarde lei, faă de 815,2 miliarde lei cât s-a estimat initial.
 • Cum motiveaza Finantele necesitatea rectificarii:
Executia bugetară pe primele șapte luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 5,1 miliarde lei, respectiv 0,63% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat au fost în sumă de 141,2 miliarde lei, reprezentând 17,3% din PIB, fiind cu 9% mai mari în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului precedent.
Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 146,4 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 11,4% fată de primele șapte luni ale anului trecut.

În semestrul I 2017 veniturile încasate din economia internă (fără fonduri pre si post-aderare de la Uniunea Europeană) au fost în sumă de 111,6 miliarde lei, cu 4,1% mai mari comparativ cu încasările semestrului I 2016 si un grad de realizare a programului semestrial de 97,8%.

Situația încasărilor
principalelor categorii de venituri fiscale se prezintă astfel:
- încasările din impozitul pe venit s-au realizat în proporție de 99,9%, înregistrând comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent o creștere cu 11,5%;
- încasările din taxa pe valoarea adăugată s-au realizat în proporție de 94%, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-au diminuat cu 4,3%;
- încasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii s-au realizat în proporție de 97,8%;
- încasările din impozitul pe comerțul exterior si tranzacțiile internaționale au crescut cu 1,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce gradul de realizare al programului de încasări a fost de 103,5%;
- contribuțiile de asigurări colectate la bugetul general consolidat au fost cu 16,1% mai mari comparativ cu încasările înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent, gradul de realizare al programului de încasări fiind de 101,7%.

Veniturile nefiscale încasate în primul semestru al anului 2017 au totalizat 9.220,2 milioane lei (1,1% din PIB), cu 5,0% peste programul de încasări aferent semestrului I și cu 9,3% mai mari comparativ cu încasările semestrul I 2016.

Cheltuielile bugetului general consolidat ca pondere în PIB au înregistrat o creștere cu 0,4 puncte procentuale de la 14,7% din PIB în semestrul I 2016 la 15,1% din PIB în semestrul I 2017.

Cheltuielile bugetare efectuate în primul semestru al anului 2017 s-au situat sub nivelul programat a se efectua în cazul majorității titlurilor de cheltuieli, niveluri mult diminuate fiind înregistrate în cazul cheltuielilor cu subvențiile, a cheltuielilor cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, a cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă, precum și în cazul cheltuielilor de capital.

Comparativ cu primul semestru al anului 2016 s-au înregistrat creșteri semnificative ale cheltuielilor publice în cazul cheltuielilor de personal (+19,5%), a cheltuielilor cu subvențiile (+34,4%), a cheltuielilor cu asistența socială (+9,8%), a cheltuielilor cu proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+645,4%), a cheltuielilor cu alte transferuri (+30,2%), precum și a altor cheltuieli (+25,2%).

Economii s-au înregistrat în cazul cheltuielilor cu dobânzile (-4,2%), a cheltuielilor aferente programelor cu finanțare nerambursabilă aferente cadrului financiar 2007-2013 (-90,2%), a cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-6,3%), precum și a cheltuielilor de capital (-19%).
 • Impactul fiscal al rectificarii:
Veniturile bugetului de stat pe anul 2017, se diminuează pe sold cu suma de 1.326,5 milioane lei, astfel:
Impozitul pe profit: se diminuează cu 1.784,9 milioane lei;
Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: se diminuează cu 79,2 milioane lei;
Impozitul pe venit se majorează cu 298,4 milioane lei;
Impozite și taxe pe bunuri și servicii se diminuează cu 1.395,1 milioane lei;
Taxa pe valoarea adăugată se diminuează cu 1.974,0 milioane lei din care 1.296,3 milioane lei reprezintă valoarea obligațiilor restante la bugetul general consolidat (mecanism de tip SWAP) transferate către alte taxe și impozite din cadrul bugetului general consolidat conform execuției bugetare;

Accizele se majorează cu 587,2 milioane lei potrivit impactului bugetar pozitiv estimat ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal;
Veniturile din contribuții de asigurări sociale cresc cu 164,2 milioane lei;
 Veniturile nefiscale se majorează cu 2.038,7 milioane lei din care 2.000 milioane lei venituri estimate suplimentar din dividende, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr 29/2017;
 Sume primite de la UE/alți donator în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: se diminuează cu 493,3 milioane lei.

Cheltuielile bugetului de stat anul 2017, se diminuează, pe sold, cu suma de 347,7 milioane lei, astfel:

 Cheltuielile de personal cresc cu 2.282,2 milioane lei;
 Cheltuielile cu bunuri si servicii cresc cu 317,2 milioane lei;
Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 500,0 milioane lei;
 Cheltuielile cu subvențiile se diminuează cu 313,4 milioane lei;
Transferurile între unităt\u0010i ale administrației publice se diminuează cu 1.370,5 milioane lei
Alte transferuri se majorează cu 959,0 milioane lei;
 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu 697,1 milioane lei;
 Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 2.529,8 milioane lei, în principal, pentru plata drepturilor de asistență socială (pensii și ajutoare, drepturi de creștere copil, indemnizații pentru persoane persecutate din motive etnice);
 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminuează cu 3.480,3 milioane lei;
Alte cheltuieli se majorează cu 638,2 milioane lei;
Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 219,9 milioane lei
Cheltuielile de capital se diminuează cu 1.583,3 milioane lei.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

9100 vizualizari

 • +48 (48 voturi)    
  Frumos (Vineri, 8 septembrie 2017, 15:59)

  omezu [utilizator]

  Salarii, salarii, salarii, pensii, salarii, salarii, sporuri, salarii, pensii speciale...pentru bugetari, evident. Investitii zero! ZERO!
  • +34 (34 voturi)    
   Apararea (Vineri, 8 septembrie 2017, 16:19)

   legio04 [utilizator] i-a raspuns lui omezu

   nu a primit nimic, inseamna ca altul a fost motivul scandalului de acolo.
   • +20 (20 voturi)    
    sau (Vineri, 8 septembrie 2017, 17:54)

    domnescu [utilizator] i-a raspuns lui legio04

    sau nu mai luam rachete si avioane nici anul asta
    • -8 (18 voturi)    
     N-ar fi rau (Vineri, 8 septembrie 2017, 20:09)

     Maspp [utilizator] i-a raspuns lui domnescu

     O mare tampenie pentru o tara care nu e in stare sa faca autostrazi dar e dispusa sa cumpere rachete de miliarde de dolari.
     • +15 (17 voturi)    
      sau (Vineri, 8 septembrie 2017, 22:38)

      domnescu [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

      o mare tampenie e sa fii tara NATO, sa ai niste angajamente ca toti pun umarul sa se poata apara impreuna
      si tu ca tara sa alegi sa dai banii pe manuale de sport, panselute si alte kkturi si sa nu iti respecti cuvantul
      poate cauta bani de autostrazi la coruptii lor, Daca nu era NATO eram acum ca Ucraina
   • +21 (21 voturi)    
    Depinde (Vineri, 8 septembrie 2017, 18:49)

    imi_pasa_de_romania [utilizator] i-a raspuns lui legio04

    Ei ziceau ca sunt suficienti bani. Dar cine ii mai crede?
    Este posibil ca apararea sa ia bani din alta parte, iar taierile sa acopere sursa. Astfel, cine se uita direct nu se prinde ca apararea era probabil pe 0 sau aproape de. Desigur un audit ar scoate totul la suprafata.

    Apropo, trivia:

    http://cursdeguvernare.ro/deficit-record-la-fondul-de-sanatate-cheltuieli-mai-mari-decat-cele-estimate-si-subventii-la-jumatatea-celor-prevazute-in-buget.html

    Educatia se stie ca e in colaps. Pentru ca daca astia insista ca-s bani, atunci de ce scolile arata mai rau ca pe vremea lui Ceasca? Spitalele la fel.

    Dar... economia duduie.
  • +28 (28 voturi)    
   ca de obicei, (Vineri, 8 septembrie 2017, 17:42)

   nahir [utilizator] i-a raspuns lui omezu

   psd-ul nu stie altceva decat sa taie de la investitii.
   cand o sa priceapa (eu cred ca niciodata) ca fara investitii suntem morti?
   • +8 (8 voturi)    
    Constatarea (ca suntem morti) se produce in (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 10:42)

    deval [utilizator] i-a raspuns lui nahir

    guvernarea urmatoare , sau dupa ce parasesc ei guvernarea , in mandatul asta, cand se apropie uraganul efectelor dar dupa ce bifeaza salvarea mafiei !!
    Stiu ca masurile economice (bune/rele) nu au efecte imediate si pana la efecte , ei mai pun niste "borne " ca sa controleze puterea urmatoare (ca cele de la CCR, Curtea de conturi, Av poporului etc), mai baga justitia in metastaza, mai favorizeaza coruptii, mai semneaza niste contracte.......
  • +2 (2 voturi)    
   Viitor sumbru. (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 20:10)

   asavreau [utilizator] i-a raspuns lui omezu

   Când nu faci investiții îți distrugi viitorul.
   PSD chettuie banii pentru pensii și salarii pentru unii care nu merită atâția bani și condamnă România la înapoiere..
 • +36 (38 voturi)    
  Ca intre mafioti (Vineri, 8 septembrie 2017, 16:24)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Cine e mai mare mafiot, primeste mai mult, sa aiba de unde fura. Cel mai TICALOS guvern si cel mai INCOMPETENT. CAP-istul TuDose e un carieririst diletant dar ff periculos. Mincinos dovedit
 • +25 (27 voturi)    
  de asteptat... (Vineri, 8 septembrie 2017, 16:34)

  liviu_ [utilizator]

  acum sa mai vina odata tutose sa ne povesteasca cum duduie economia, si nu-s probleme cu banii...
  boate la oamenii cu niste gloante in cap si vreo 3 lobotomii o sa prinda minciunile astea!

  asta e... se dau bani acum pentru ca pe viitor sa intram in faliment... investitii 0 inseamna distrugerea viitorului tarii!
 • +28 (28 voturi)    
  Parca economia du duie (Vineri, 8 septembrie 2017, 16:38)

  Parzivall [utilizator]

  So, I don't get it, what's wrong???
 • +27 (27 voturi)    
  hal de guvernare... (Vineri, 8 septembrie 2017, 16:51)

  astronaut [utilizator]

  scoateti va rog vestitul program de guvernare din sertare si uitati-va ce a-ti realizat din el ! pai pentru asta ati fost votati ''sa mancam tot ce producem'', si in rest Dzeu cu mila ? sper sa nu mai stati mult la ''pupitru'' , ca bagati tara in FALIMENT !
  • +33 (35 voturi)    
   Pai e trade mark psd deja (Vineri, 8 septembrie 2017, 17:18)

   Parzivall [utilizator] i-a raspuns lui astronaut

   Promit marea cu sarea, obtin majoritate, se instaleaza la manete si fura cat pot, fac praf economia, dupa care fug, cu coada intre picioare, ca Pontalaul. Vine un guvern serios care trebuie sa taie in carne vie sa mentina tara pe linia de plutire, astia "e rai". Dar in cativa ani, economia incepe sa functioneze, culmea. PSD sta la panda, la momentul potrivit, vin iarasi cu niste promisiuni de le ia cu ameteala pe putori. Si uite asa, ciclul se repeta. Abrahamburica a avut grija ca lumea sa nu tina minte sau sa nu realizeze ce face psd.
 • +24 (24 voturi)    
  Rectificare pozitiva ??? (Vineri, 8 septembrie 2017, 16:51)

  midufi [utilizator]

  Iar (a)mesteca ministrul asta cuvintele.
  Minicinosule!
  • +3 (3 voturi)    
   un mod autist de definire a „rectficarii pozitive” (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 8:48)

   anonim3 [utilizator] i-a raspuns lui midufi

   Citatele esentiale din text:
   „Veniturile bugetului de stat pe anul 2017, se diminuează pe sold cu suma de 1.326,5 milioane lei, astfel: ...”
   „Cheltuielile bugetului de stat anul 2017, se diminuează, pe sold, cu suma de 347,7 milioane lei, astfel: ...”
   Ce este pozitiv aici? Creșterea deficitului!
 • +28 (30 voturi)    
  Investitii (Vineri, 8 septembrie 2017, 17:10)

  Geo7 [utilizator]

  PSDalde si chiar unii din PNL au interesul sa ramanem subdezvoltati si fara infrastructura... Doar sa fie ei votati de asistati sociali si pensionari... Cei de la Mercedes au investit in Sebes deoarece fabrica este langa autostrada. Ar fi investit si in Moldova daca aveam o autostrada pana la IASI. Nu stiu cum de lumea nu iese in strada sa dea jos mafiotii astia si sa avem alegeri anticipate pentru a iesi din zeci de ani de marasm si hotie... Cei care dau minus la aceata postare nu denota decat fratia cu mafia sau cu prostia...
  • +9 (13 voturi)    
   de curiozitate (Vineri, 8 septembrie 2017, 18:27)

   mi_po [utilizator] i-a raspuns lui Geo7

   cati bugetari sau pensionari vezi sa iasa in strada?
  • +1 (7 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 2:07)

   [anonim] i-a raspuns lui Geo7

   • +3 (7 voturi)    
    Minus ... (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 12:25)

    Geo7 [utilizator] i-a raspuns lui

    Asta implica ca eu, tu ,noi sa ne organizam, implicam, facem partid sau alegem sa votam si USR daca ei sunt o alegere mai buna. Nimic nu se schimba daca ceva nu se misca spunea Einstein. Doar rasul nu ajuta. Respectul, implicarea, strategia, intentia buna ajuta cu adevarat. Doar blamarea si critica nu au ajutat cu adevarat nicicand.
 • +21 (21 voturi)    
  dezvoltare?! (Vineri, 8 septembrie 2017, 17:45)

  mi_po [utilizator]

  De luni bune de zile s-au oprit proiectele de infrastructura. Sunt proiecte blocate, contracte reziliate si semnari amanate. Stiau cei din Guvern cam pe la cat e ceasul.
  Este bine ca bugetarii sunt ok, dar sunt curios peste un an ce va mai taia si de unde va mai lua? Proiectele acum sunt stopate, pentru care erau bani, acciza creste, pensiile vor trece la stat... dar la anul? JALE! Doamne'ajuta-ne!
 • +21 (21 voturi)    
  Romani, obisnuitiva cu gandul ca sub (Vineri, 8 septembrie 2017, 18:23)

  yellowdog [utilizator]

  jugul psd-ist sunteti cetateni de mana a treia.
  Nimic pt voi totul pt ei.
  • +5 (7 voturi)    
   din pacate (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 0:06)

   mi_po [utilizator] i-a raspuns lui yellowdog

   acest psd va rupe tara in doua. Bugetarii sunt cei mai fericiti ca sub astia au primit, cand ceilalti le-au taiat. Cei care nu sunt bugetari vor ajunge sa plateasca taxele care vor fi doar salarii marite si pensii. Inraiesc lumea si nu va fi bine deloc. Iar o sa vina altii si vor fi fortati sa taie si tot asa, psd e ala bun!
 • +18 (18 voturi)    
  Ministerul Finantelor a inceput sa "pileasca" (Vineri, 8 septembrie 2017, 19:10)

  Susufler0 [utilizator]

  la cresterea economica de 5,8% si din doua trei "backspace-uri" a subtiat-o deja pana la 5,6%.

  PS. Si asta-i abia inceputul !

  PPS. Apreciez si faptul ca parlamentarii romani stiu sa traiasca !

  PPPS. Dovada ? Actuala rectificare in ceea ce-i priveste.
 • +7 (11 voturi)    
  Ora 20:11, 4800 vizualizari (Vineri, 8 septembrie 2017, 20:16)

  tarantella [utilizator]

  Si nici un vot negativ la comentariile de pana acum.
  Postacii pro-pesede inca asteapta indicatii...
 • +7 (9 voturi)    
  subnimare (Vineri, 8 septembrie 2017, 21:04)

  AnderT [utilizator]

  cretini ce submineaza economia si stabilitatea sociala.... mai rau de atat nu se poate, bv Romania
 • +5 (5 voturi)    
  ascundeti-l pe incompetentul asta... (Vineri, 8 septembrie 2017, 22:18)

  TDragos [utilizator]

  Asta ar trebui inchis intr-o camera pana la urmatoarele alegerile...un prostanac fudul care nu intelege cum functioneaza finantele...apropo, de ce s-a cerut AGA la Romgaz sa se mai distribuie 750m RON sub forma de dividend special? Are statul nevoie de bani, in ciuda "performantei" PSD?
 • +5 (5 voturi)    
  Dormi linistit SRI vegheaza (Vineri, 8 septembrie 2017, 22:52)

  Zummm [utilizator]

  Ce ? Nici noi nu stim. Cica teroristi in slapi
 • +4 (4 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 7:13)

  [anonim]

 • +4 (4 voturi)    
  moarte lenta (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 8:25)

  Dedalus [utilizator]

  Cand cresti cheltuielile cu salariile si ii pui si pe altii sa le creasca, impozitele asupra salariilor cresc evident si ele.

  Impactul negativ nu consta insa in aceste dezechilibre, ci in distorsionarea grava a pietei muncii.

  Interventia guvernului pe piata muncii a afectat atat caracterul de piata libera cat si perspectivele de dezvoltare pe termen mediu ale resursei umane.

  Penuria de personae competente si calificate e arhicunoscuta de cei in tema, dar e ascunsa pentru populatie de politica de rigidizare a pietei muncii.

  Bugetul reflecta aceasta situatie catastrofala, similara celei din Brazilia lui da Silva.

  ==
  Aceasta politica de rigidizare a pietei muncii si de descurajare a calificarii seamana cu o carotida sectionata: nu curge mult sange, dar curge continuu pana la moarte. Nici nu doare,
 • +4 (4 voturi)    
  Minciuna si hotie (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 12:11)

  lasa [utilizator]

  Tineriii sa aiba iedere sa plece sa lucreze afara. Nu scapam de ciuma asta decat in zeci de ani
  • +1 (3 voturi)    
   scapati in 3 luni (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 14:45)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui lasa

   greva fiscala rezolva toate problemele
  • -1 (1 vot)    
   Dacă nu lucrează (Sâmbătă, 9 septembrie 2017, 20:53)

   justitiaru [utilizator] i-a raspuns lui lasa

   în ţară nici afară nu vor lucra. Tinerii aştepată salarii ca afară fără să se spetească ca să nu facă hernie. Nu au cultul muncii pentru că generaţia mai în vârstă le-a asigurat un trai mai lejer, fără muncă. Ar fi de dorit ca generaţia de la 20 de ani în sus să se apuce pe anteprenoriat aici în ţară, nu în altă parte de lume.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by