Premierul Mihai Tudose a discutat vineri cu reprezentantii celor mai mari companii, reuniti in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, despre marile modificari de politica fiscala propuse de Guvern pentru 2018. Printre acestea se numara scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, concomitent cu trecerea contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului. Modificari importante apar si la veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit documentului de pozitie al Guvernului, vazut de HotNews.ro.

De remarcat ca documentul de pozitie al Guvernului nu aminteste nimic despre obligativitatea introducerii TVA split de la 1 ianuarie 2018, o masura respinsa de cvasi-totalitatea companiilor.

Iata principalele modificari prevazute in document:

  • Cota de impozit pe venit scade la 10% (in prezent e 16%)

"Reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% la 10% (cu exceptia veniturilor din jocuri de noroc, din transferul proprietatilor imobiliare, din dividende precum si a veniturilor constatate de organele fiscale, in conditille Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata, pentru care se mentin cotele de impunere actuale din Codul fiscal)", se arata in documentul aflat la baza discutiilor.

  • In cazul activitatilor independente apare o cota forfetara de 40% aplicata la venitul brut care e deductibila

"Stabilirea unor noi reguli de determinare a venitului net anual din activitati independente sau din alte categorii de venituri pentru care, in prezent, venitul net anual se determina in sistem real. Potrivit noii reguli, venitul net antual se determina prin deducerea din venitul brut a cotei de cheltuiala forfetara de 40% aplicata asupra acesteia si a cheltuielilor cu salariile si asimilate salariilor, in cazul angajarii unor cheltuieli de personal.

  • Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii veniturilor vor retine la sursa o cota de 7% (in prezent e 10%) din venitul brut.
  • Veniturile sub formă de dobânzi se impoziteaza cu 10% (in prezent 16%)
  •  Cotele de contribuții de asigurări sociale vor trece in sarcina angajatilor si vor avea urmatoarele valori:

a) 25% (acum e 26,3%) pentru condiții normale de muncă, ;

b) 29% (acum e 31,3%) pentru condiții deosebite de muncă,

c) 33% (acum e 36,3% ) pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă

  • Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente NU platesc CAS daca au si venituri din salarii, pensii sau somaj.

"Persoanele fizice care realizeaza vehituri din activitati independente, din una sau mai multe surse de venit, datoreaza contributia de asigurari sociale daca sunt indeplinite urmatoarele conditii dupa caz:

a) venitul net realizat in anul precedent, camas diva scaderea din venitul but a cheltuielilor efectuate in scopul desfasurrarii activitatii independente, exclusiv cheltuielile reprezentgnd contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul contribuabililor care desfsoara activitatati impuse in sistem real;

b) venitul net lunar estimat a se realiza petrivit art. 120 aliniatul (I) este cel putin. egal cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care isi incep activitatea, in cazul contribuabillior care desfasoara activitati impuse in sistem real si isi incep activitatea in cursul anului fiscal sau nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul celor care trec de la determinarea venitului net actual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea in sistem real;

c) Valoarea lunara a normetor de venit, prin raportarea nomelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectillor prevazte la.art.69, este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabilesste contributia, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de vent", se arata in documentul discutat de reprezentantii Finantelor cu cei ai investitorilor romani si straini.

  •  Aparitia unui impozit pentru persoanele fizice care vand mai mult de 2 autoturisme/an. Astfel, in cazul unei persoane care vinde mai mult de doua autoturisme pe an indiferent de data dobandirii, pentru cel de-al treilea autoturism vandut vor fi aplicabile regulile de impunere specifice activitatilor independente, potrivit proiectului consultat de HotNews.ro.