Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016, citeaza Agerpres.

Site-ul ANAF, nefunctional din cauza unor lucrari de mentenantaFoto: Captura ANAF

"Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate cheltuielilor de capital la un nivel initial de 118,94 milioane lei, dar prin rectificare bugetara a fost retrasa suma de 83,967 milioane de lei, creditele bugetare definitive destinate investitiilor, in suma de 34,979 milioane lei, inregistrand un nivel al executiei bugetare, prin platile efectuate, in suma de numai 11,998 milioane lei, de numai 34,3%. Diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat in mod special infrastructura IT a ANAF, starea actuala fiind critica. ANAF detine o infrastructura IT si de comunicatii invechita si neperformanta, pentru care nu s-au mai efectuat investitii semnificative din anul 2013", se arata in document.

Mai mult, strategia IT a ANAF pe perioada 2016-2020 nu a fost aprobata, la data auditului fiind elaborate doua forme ale documentului, dar niciuna dintre ele nu este aprobata, precizeaza raportul.

"In lipsa unei strategii, nu se cunosc obiectivele pe termen scurt, mediu si lung, conditii in care referatele de necesitate cu valori semnificative, intocmite si inaintate de Directia Generala de Tehnologia Informatiei (DGTI) catre DGIAPSI (structura de achizitii a ANAF) in perioada 2013-2016, nu au fost aprobate de conducerea ANAF. Lipsa investitiilor, concomitent cu incarcarea permanenta a capacitatilor de calcul si stocare din Centrul de Date Primar (CDP) si Centrul de Date Secundar (CDS), precum si cresterea exponentiala a cerintelor pentru noi aplicatii IT au condus la aparitia unor disfunctionalitati ale sistemului IT, constatate in misiunea de audit financiar", informeaza raportul.

In document se precizeaza ca ANAF nu si-a indeplinit obligatia legala de a intocmi si prezenta situatiile financiare pentru activitatea proprie pe baza inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, deoarece in anul 2016 nu a initiat operatiunile de inventariere, iar in anul 2015 rezultatele inventarierii nu au fost inregistrate in evidenta contabila, acestea indicand minusuri de 56,018 miliarde lei.

"Efectul, respectiv consecinta economico-financiara a abaterii de la legalitate si regularitate, consta in faptul ca situatiile financiare, consolidate la nivelul MFP, intocmite la data de 31.12.2015, respectiv 31.12.2016, contin erori necorectate, existand rezerve asupra imaginii fidele a situatiilor financiare. Pentru comunicarea obligatiilor fiscale catre contribuabili, Unitatea de Imprimare Rapida Ramnicu Valcea transmite plicuri, dar un procent foarte mare din plicurile trimise nu ajunge la destinatari din diverse motive, acestea fiind returnate si, ulterior, distruse. Astfel, in cadrul misiunii de audit financiar s-a constatat ca in anul 2016 au fost distruse, la nivelul Unitatii de Imprimare Rapida Ramnicu Valcea, 4.394.760 de scrisori recomandate cu AR (plicuri), primite retur, din care 11.557 de plicuri aveau adresa incompleta, in cazul a 456.550 de plicuri, destinatarul s-a mutat de la adresa, 134.450 de plicuri au avut mentiunea "necunoscut", iar 83.013 plicuri au fost returnate din "alte motive"", informeaza Curtea de Conturi.

O serie de plicuri primite retur aveau ca destinatari diverse entitati publice ca tribunale, judecatorii, parchete de pe langa judecatorii si tribunale, curti de apel, spitale, licee, scoli, gradinite, agentii, oficii, primarii, unitati militare, prefecturi, consilii judetene. Pentru aceste 685.570 de plicuri primite retur si, ulterior, distruse, ANAF a achitat Postei Romane suma de 2,221 milioane lei, cheltuiala care nu si-a atins scopul.