​​Operatorii economici români ar trebui să își reanalizeze relațiile cu furnizorii și clienții din Uniunea Europeană pentru categoriile de operațiuni al căror regim de TVA va fi modificat începând cu 1 ianuarie 2020, ca urmare a aplicării directivei europene privind "remediile rapide".

Adina Vizoli-Alexandru, Director, PwC RomaniaFoto: Pwc Romania

Practic, modificările ce ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor se referă la uniformizarea regimului TVA în toate statele membre referitor la simplificarea pentru structurile de stocuri la dispoziția clientului, vânzările în lanț, aplicarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri prin introducerea unor condiții mai stricte, bazate pe un set uniform de reguli privind raportarea și documentele justificative, aplicabil tuturor statelor membre.

"Remediile rapide" reprezintă un pachet de măsuri care vor uniformiza reglementările în materie de TVA aplicabile tranzacțiilor intracomunitare, despre care s-a constatat de-a lungul timpului că sunt tratate diferit de statele membre. Pachetul de ”remedii” este reglementat de Directiva Consiliului UE 1910/2018 și este completat de Regulamentul european 1912/2018 care va fi direct aplicabil în toate statele membre de la 1 ianuarie 2020.

Concret, România trebuie ca, până la 31 decembrie 2019, să transpună în Codul Fiscal prevederile Directivei și să modifice Ordinele ministrului de finanțe referitoare la operațiunile al căror regim de TVA va fi diferit începând cu 1 ianuarie 2020.

Totuși, trebuie ținut cont că prevederile Regulamentului vor produce efecte de la 1 ianuarie 2020, iar necorelarea lor cu legislația locală ar putea genera confuzie în rândul operatorilor cu privire la obligațiile ce le revin. Așadar, operatorii români ar trebui să identifice în cele trei luni rămase până la 1 ianuarie 2020 tranzacțiile al căror regim de TVA ar fi modificat urmare a remediilor rapide și să înceapă discuțiile cu partenerii de afaceri pentru alinierea clauzelor comerciale la noul set de reguli.

Implementarea tardivă sau incompletă a modificărilor de regim de TVA pentru tranzacțiile afectate de noile reguli poate conduce la amenzi sau obligații fiscale suplimentare aplicate operatorilor români.

Stocurile la dispoziția clientului

În ceea ce privește stocurile la dispoziția clientului, noutatea din Directivă este că, începând cu data aplicării, toate statele membre vor fi obligate să considere că mișcarea intracomunitară are loc la data când se extrag bunurile din stoc, și nu la data transferului inițial al bunurilor. Astfel, operatorii intracomunitari nu vor mai fi obligați să se înregistreze în anumite state membre (10 în prezent) pentru mișcările de bunuri comercializate prin structura de stocuri la dispoziția clientului, atâta vreme cât respectă noul set de reguli.

România este unul dintre celelalte 18 state membre care aplică și în prezent sistemul simplificat pentru stocuri la dispoziția clientului, condițiile fiind reglementate prin Ordinul 4120/2015, care va trebui, însă, adaptat la prevederile Directivei. În acest sens, toți operatorii români care au structuri de stocuri la dispoziția clientului în calitate de client în România, respectiv de furnizor pentru clienți din alte state membre, vor trebui să re-analizeze aceste structuri în contextul noilor reglementări, astfel încât să identifice acele modificări ale termenilor comerciali ce trebuie operate, cât și obligațiile de conformare din perspectiva TVA.

Vânzările succesive de bunuri

În cazul vânzărilor succesive de bunuri care fac obiectul unui singur transport intracomunitar, transportul este atribuit doar uneia dintre livrări. Doar acea livrare reprezintă livrare intracomunitară scutită de TVA, în vreme ce restul livrărilor sunt livrări locale supuse TVA la cota din statul de livrare.

Începând cu 1 ianuarie 2020 se va reglementa o normă comună privind regimul de TVA aplicabil vânzărilor în lanț când transportul este realizat de primul furnizor sau de al doilea furnizor din lanț. Din păcate, noile reglementări nu se adresează și situației când clientul final din lanț efectuează transportul, situație în care regulile actuale rămân neschimbate. Totusi, pentru celelalte situații, operatorii români ar trebui să re-analizeze fluxurile de vânzări succesive și să implementeze noile modificări în sistemele utilizate.

Scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri se va aplica doar atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele reguli:

  • clientul căruia i se livrează bunurile trebuie să dețină cod valid de TVA în celălalt stat membru și livrarea intracomunitară să fie raportată corect în declarația recapitulativă;
  • furnizorul trebuie să dețină cel puțin două mijloace de probă din cele prevăzute în Regulamentul nr. 1912/2018, emise de două părți diferite independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător (de ex. documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor, precum un document CMR sau factura de transport sau documente de asigurare, plata transportului, documente emise de antrepozitar sau de o autoritate publică la sosirea bunurilor).

O particularitate o constituie situația în care transportul bunurilor este realizat de client. Pe lângă cele două documente, clientul trebuie să ofere în această situație și o declarație care să ateste că a transportat bunurile în celălalt stat membru. Declarația trebuie furnizată până pe data de 10 a lunii următoare livrări.

În prezent, justificarea scutirilor de TVA pentru livrările intracomunitare este reglementată prin Ordinul 103/2016, ale cărui prevederi relevante își vor înceta aplicabilitatea de drept începând cu 1 ianuarie 2020, dată de la care se va aplica direct Regulamentul nr. 1912/2018. Aceste prevederi trebuie urmărite atât pentru aplicarea scutirii de TVA de către furnizorii români care expediază bunuri către alte state membre, cât și pentru bunurile achiziționate în România care au fost expediate din alte state membre. Astfel, în absența asigurării tuturor condițiilor de mai sus, în termenele indicate, beneficiarii ar putea primi facturi cu TVA de la furnizorii comunitari, care nu vor fi eligibile la rambursare în baza Directivei a Noua privind recuperările de TVA achitat în alte state membre.

"Remediile rapide" ar urma să se aplice până în iulie 2022 când se preconizează că va intra în vigoare noul sistem unic și definitiv de TVA pentru comerțul intracomunitar cu bunuri.

Articol semnat de Adina Vizoli, Director Taxe Indirecte, PwC România