​Carmen Arhip, Director Executiv Fonduri Europene la BRD Groupe Société Générale, a vorbit într-un interviu acordat HotNews.ro despre programul IMM Invest, tipurile de credit pe care le oferă, criteriile de delimitare ale companiilor, dar și despre perioada de analiză a unui dosar la BRD. În ceea ce privește o îmbunatățire a programului IMM Invest pe viitor, Carmen Arhip spune că “ar fi utilă o regândire şi flexibilizare a structurii de garanţii obligatorii solicitate de Program, în principal ipoteca legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ și stocurile, care crează interpretări în ceea ce privește aplicabilitatea și potențialul impact asupra activității clientului”

Carmen ArhipFoto: BRD Groupe Société Générale

Ce este programul IMM Invest? Ce tip de credite oferă?

​Carmen Arhip: Programul IMM Invest este un program multianual de încurajare şi stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, adică acele companii care formează ţesutul economic esenţial în dezvoltarea economică a ţării, dar care sunt însă şi printre primele afectate de situaţia dificilă actuală. Programul presupune acordarea de garanţii de stat şi dobânzi și comisioane de garantare subvenţionate (pe perioadă de valabilitate a schemei de ajutor de stat) care ajută IMMurile să -și asigure necesarul de capital de lucru și de investiții în contextual actual. Există pentru fiecare tip de beneficiar (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii) o valoare maximă a creditului acordat pe o anumită perioadă și cu un grad maxim de acoperire a garanţiei de către stat, de 90% . Valoarea cumulată maximă a creditelor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10.000.000 lei.

Cât timp durează perioada de analiză la BRD a unui dosar privitor la IMMInvest?

​Carmen Arhip: Programul IMM Invest este tratat de către bancă cu prioritate. Durata procesului de analiză şi aprobarea a unei facilitați de creditare depinde de mai mulţi factori, ca de exemplu: obţinerea setului complet de documente necesare analizei, răspunsul la clarificările solicitate de bancă, complexitatea proiectului finanțat, termenul de răspuns al FNGCIMM la solicitarea garanției de stat, etc. Pentru primele dosare aprobate de bancă, analiza şi aprobarea, de la momentul obţinerii setului complet de documente, a durat aproximativ 4 zile.

Care vor fi criteriile de delimitare a companiilor? E nevoie de plan de afaceri? Ce ar trebui să am pregătit?

​Carmen Arhip: Solicitanţii se înregistrează în platforma www.imminvest.ro şi completează un set de informații, inclusiv referitoare la numărul de angajați şi nivelul cifrei de afaceri/active totale înregistrate în anul 2019. În baza acestora FNGCIMM face o primă evaluare a eligibilităţii în program şi emite un acord de principiu la finanţare.

În a doua etapă, după ce identifică solicitările avizate în principiu de FNGCIMM, banca parteneră demarează propria activitate de analiză şi aprobare a creditelor, în baza documentaţiei puse la dispoziţie de solicitant. În funcţie de tipul finanţării, banca solicită un set de documente şi informaţii, cum ar fi: documente juridice (dacă ele nu există deja în bancă), situaţii financiare vizate de ANAF, documente privind obiectul creditului (cu titlu de exemplu pentru creditele de investiţii: factura proforma, antecontracte de vânzare cumpărare, deviz estimativ de lucrări în cazul modernizării/extinderii unor imobile, etc), documente privind garanţia creditului, alte documente daca este cazul. În funcţie de complexitatea proiectului de investiţii/activităţi finanţate, banca poate solicita şi un plan de afaceri din care să rezulte strategia companiei pe următoarea perioadă.

Care sunt principalele motive de respingere ale unui dosar?

​Carmen Arhip: Motivele de refuz pentru o solicitare de finanţare, pot fi legate de: criteriile de eligibilitate ale Programului IMM Invest, criteriile de eligibilitate pentru finanţare stabilite conform politicii de creditare a băncii sau conduita tranzacţionala anterioară.

Câte dosare ați primit și în ce stadiu sunt ele?

​Carmen Arhip: Câte au fost soluționate favorabil, câte response, câte în așteptare? Avem un pipeline de aproximativ 2 800 de dosare, care se află în diverse etape de analiză şi aprobare la noi. Avem deja primele finanţări aprobate în intern, pentru care pregătim transmiterea solicitărilor de garantare către FNGCIMM, urmând că după răspunsul favorabil al Fondului să semnam contractele de credit şi garanţie și să punem la dispoziţie creditele beneficiarilor programului.

Ce ar putea fi corectat într-un program IMMInvest viitor, pentru a face programul mai ușor de accesat?

​Carmen Arhip: Ar fi utilă o regândire şi flexibilizare a structurii de garanţii obligatorii solicitate de Program, în principal ipoteca legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ și stocurile, care crează interpretări în ceea ce privește aplicabilitatea și potențialul impact asupra activității clientulu. De asemenea, ar ajuta un tool automat de încadrare a întreprinderilor în categoria IMM şi în categoriile microîntreprindere, întreprindere mică şi întreprindere mijlocie.

Dacă un asociat minoritar cu 5% din firma are probleme în biroul de credit (PF) societatea este viabilă pentru accesarea fondurilor IMM Invest?

​Carmen Arhip: Decizia de finanţare este influenţata şi de conduita tranzacțională a solicitantului de credit, inclusiv a reprezentanţilor cu putere de decizie în cadrul companiei. Fiecare solicitare de finanțare este analizată de bancă, cu respectarea politicii interne de creditare.

Analiza dosarelor e făcută de mecanisme de IA sau de personal uman?

Analiza dosarelor se va face de către personalul specializat implicat în fluxul de creditare, conform normelor interne ale băncii. Sunt peste 400 de colegi consilieri care lucrează pe diverse paliere pentru a servi acest segment de business.

Dacă BRD mă respinge, pot aplica la o altă bancă?

În cazul în care BRD refuză solicitarea de finanţare în cadrul Programului, banca va bifa opțiunea “REFUZAT’ în platforma www.imminvest.ro, ceea ce va permite companiei să redirectioneze solicitarea de finanţare către o altă bancă parteneră în program.

În situaţia în care acţionarii au altă cetățenie, iar firma a fost acceptată de programul IMM Invest, din punct de vedere al BRD, este eligibilă?

​Carmen Arhip: Criteriile de eligibilitate în program nu prevăd restricţii în ceea ce priveşte naţionalitatea sau cetăţenia acţionarilor/asociaţilor în cadrul companiei, iar BRD acordă finanţări şi companiilor având acţionariat străin, cu aplicarea normelor interne privind cunoaşterea clientelei.