​Guvernul vrea să suspende, de la 1 iulie 2022 și până la finalul acestui an, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, pentru a reduce din cheltuieli și a se încadra în ținta de deficit, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență aflat joi pe agenda Executivului.

Functionari publiciFoto: AGERPRES

Suspendarea angajărilor de la 1 iulie 2022: Ce excepții vor fi

Guvernul vrea să adopte joi o ordonanță de urgență care prevede suspendarea, în perioada 1 iulie 2022-31 decembrie 2022, a ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice, din instituțiile și autoritățile publice.

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin post unic, se înțelege:

  • a) acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilității stabilite, nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;
  • b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.

(3) Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior datei de 1 iulie 2022, se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată, se arată în proiectul de OUG.

Alte excepții la angajarea la stat după 1 iulie 2022

Prin excepție de la prevederile de mai sus, în cazuri temeinic justificate, prin Memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute (...) cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, se arată în Nota de fundamentare.

Totodată, prin excepție de la prevederile alin.(1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale prevăzute la alin.(1) lit.b), se poate face pe baza solicitărilor temeinic justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

Cum motivează Executivul urgența acestor măsuri. Cu cât a crescut numărul de bugetari

Executivul amintește că în condițiile depășirii, în 2019, a pragului de 3% al deficitului bugetar ESA, România se află în procedura aplicabilă deficitelor excesive (PDE) începând cu data de 3 aprilie 2020, când Consiliul UE a adoptat o Recomandare pentru corectarea deficitului bugetar excesiv, care prevede atingerea unor ținte de deficit public de 3,6% din PIB în 2020, 3,4% în 2021 și 2,8% în 2022.

În acest context, pentru ajustarea deficitului bugetar excesiv și respectarea angajamentelor asumate în ce privește încadrarea în ținta de deficit, este necesară diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor și autorităților publice.

În această categorie se regăsesc cheltuielile de personal care în anul 2022 reprezintă 22% din totalul cheltuielilor bugetului general consolidat.

În ce privește evoluția numărului de posturi ocupate în autoritățile și instituțiile publice indiferent de modul de finanțare și subordonare, este de menționat ca acesta a crescut cu 27.553 în aprilie 2022 comparativ cu decembrie 2019.

Ministrul Rafila a anunțat deja angajări în noua Agenție care va gestiona investițiile din Sănătate

Suspendarea angajărilor la stat de la 1 iulie 2022 are și alte excepții anunțate deja.

Minim 52 de posturi ar trebui să fie ocupate până la sfârșitul acestui an în viitoarea Agenție Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), a cărei înființare a fost reglementată joi, 2 iunie, prin Ordonanță de Urgență, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Rafila.

Acesta a spus că o parte dintre angajați vor fi transferați din Ministerul Sănătății, iar restul posturilor se vor scoate la concurs.