Am tot văzut în ultimii ani legislație fiscală scrisă prost de Ministerul Finanțelor, iar motivul este faptul că Ministerul s-a îndepărtat de contribuabili și experți. Un exemplu recent (din multe altele): dacă era scrisă bine legislația fiscală nu mai erau probleme cu aplicarea TVA la cafea sau ceai.

FiscalitateFoto: Stevanovicigor | Dreamstime.com

140.000 de experți au redactat o scrisoare prin care arată Ministerului Finanțelor și ANAF disfuncționalitățile care duc la problemele fiscale.

De exemplu, iată de ce apar probleme.

Organele fiscale refuză pur și simplu să răspundă la solicitările consultanților fiscali afirmând “că nu oferă răspuns unor situații ipotetice”.

„Pe lângă faptul că o astfel de abordare nu e susținută de nicio prevedere legală, fiind chiar contrară rolului de îndrumare a organului fiscal, aceste solicitări sunt menite să atragă atenția asupra unor neclarități în legislația fiscală, iar implicarea activă a organelor fiscale nu ar avea alt rezultat decât o mai bună conformare fiscală din partea contribuabililor”, arată cei 140.000 de experți reuniți în Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR).

Două disfuncționalități apărute din cauza unui ordin al Ministerului Finanțelor

În 2021 a apărut un ordin al Ministerului (1233/2021) prin care a fost aprobată actuala procedură de îndrumare și asistență a contribuabililor acordată de către ANAF, care se adaugă însă la deficiențele istorice arhicunoscute ale întregului sistem de asistență a contribuabililor gestionat de ANAF sub coordonarea Ministerului Finanțelor.

Conform documentului UPLR, asta a generat mai multe disfuncționlități, dar două dintre ele, cele mai mari, sunt:

1. Ruperea colaborării, dintre departamentul de legislație fiscală, procedurală și contabilă din Ministerul Finanțelor, cu organismele profesionale reglementate de profil, în ce privește înțelegerea și aplicarea corectă a prevederilor legale din domeniul fiscalității și contabilității.

Aceste organisme profesionale au fost înființate, la inițiativa legislativă a Ministerului Finanțelor, și care potrivit legilor de organizare și funcționare a acestora, se află și acum într-o anumită formă de coordonare sau supraveghere în raport cu ministerul.

Această ruptură s-a produs deoarece, potrivit procedurii aprobate prin Ordinul MF, organismele profesionale în discuție sunt considerate doar un simplu contribuabil. Problemele generale de interpretare și aplicare a legislației, pe care organismele profesionale reglementate le adresează ministerului, sunt transmise de acesta spre soluționare la AFP teritoriale, fără ca departamentul de legislație din minister să le analizeze și să mai formuleze o opinie de specialitate asupra lor.

Din răspunsurile, la aceste solicitări, date de AFP teritoriale atât organismelor profesionale reglementate, cât și societăților de contabilitate care țin evidență contabilă a contribuabililor și societăților de consultanță fiscală, rezultă că organul fiscal de asistență a contribuabililor nu poate formula un răspuns asupra speței legislative supusă analizei, întrucât aceasta este una generală de interpretare și aplicare a legii, fără să identifice contribuabilul aflat într-o anumită situație de fapt, iar organul fiscal nu poate da curs unor asemenea solicitări, invocându-se tocmai prevederile ordinului MF mai sus precizat.

2. Ruperea legăturii dintre departamentul de legislație din Ministerul Finanțelor atât cu contribuabilii, cât și cu toate structurile teritoriale ale ANAF din țară, ca urmare a regulii procedurale stabilite prin același ordin, în sensul că solicitările unităților fiscale teritoriale și chiar ale DGRFP sau ale contribuabililor, cu privire la clarificarea modului de interpretare și aplicare a legislației, care sunt transmise Ministerului Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3)‚’’..........sunt considerate a fi adresate eronat și sunt transmise de către acestea/acesta, în termen de 5 zile lucrătoare, spre soluționare, organului fiscal competent prevăzut la art. 4 ............’’ în cazul celor transmise de contribuabili și respectiv în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (6), în cazul celor adresate de organele teritoriale ale ANAF, de asemenea, sunt considerate greșit adresate și, drept urmare, redirecționate spre ANAF central pentru soluționare, fără să fie analizate și emisă opinia ministerului asupra lor.

11 probleme nerezolvate ale asistenței contribuabililor

UPLR a venit și cu o listă a problemelor nerezolvate de la asistența contribuabililor:

1 Emiterea unor răspunsuri clare și fără echivoc, bazate pe analize și argumente expuse transparent, la întrebările adresate de contribuabili sau consultanți fiscali.

2 Respectarea termenelor legale de răspuns la solicitările de asistență și îndrumare sau măcar a unor termene rezonabile.

3 Clarificarea distincției între furnizarea de informații cu caracter general (în baza procedurii stabilită prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1.233/2021) și reglementarea unor situații fiscale de fapt viitoare (în baza art. 52 din Codul de Procedură Fiscală și a Ordinului nr. 3736/2015 privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate).

4 Eliminarea îngrădirii dreptului contribuabililor de a beneficia de îndrumare și asistență reală de la organele de specialitate și eliminarea restricției de acces la asistență după începerea unui control fiscal de orice tip.

5 Clarificarea sau eliminarea îngrădirii de a furniza informații la solicitări prin care se sugerează sau se prezintă "modalități de optimizare a sarcinii fiscale" (art. 3 alin. (3) lit. b) din Procedura aferentă Ordinului nr. 1233/2021).

6 Clarificarea regimului juridic al opiniilor organelor fiscale, acordate ca urmare a cererilor de îndrumare formulate de contribuabili, față de cele acordate de Ministerul Finanțelor organelor fiscale, la solicitarea acestora din urmă.

7 Operaționalizarea și actualizarea unei baze de date cu adresele emise de organele cu competență în îndrumare și asistență, organizată pe tipuri de impozite/taxe, tipuri de spețe, industrii etc., desigur cu anonimizarea datelor contribuabililor și a sumelor.

8 Asigurarea unui cadru nediscriminatoriu pentru furnizarea de îndrumare și asistență, în condițiile în care în prezent în practică se identifică numeroase situații în care unii contribuabili nu primesc răspuns la solicitări ori acesta este practic neconcludent, ori pur și simplu mecanic exprimat prin raportare la lege, astfel încât este total inutil.

9 Refuzul solicitărilor de clarificare depuse de consultanții fiscali - organele fiscale refuză pur și simplu să răspundă, afirmând că nu oferă răspuns unor situații ipotetice. Pe lângă faptul că o astfel de abordare nu e susținută de nicio prevedere legală, fiind chiar contrară rolului de îndrumare a organului fiscal, aceste solicitări sunt menite să atragă atenția asupra unor neclarități în legislația fiscală, iar implicarea activă a organelor fiscale nu ar avea alt rezultat decât o mai bună conformare fiscală din partea contribuabililor.

10 Introducerea unui instrument de monitorizare realist și eficient la nivelul conducerii administrației fiscale, care să includă un sistem de evaluare, bazat în primul rând pe criterii calitative, a tuturor structurilor funcționale de îndrumare și asistență a contribuabililor.

11 Organizarea unei secțiuni specifice dedicate gradului de satisfacție a contribuabililor – beneficiari ai serviciului public prestat de către funcționarii publici în discuție – față de această procedură de administrare fiscală.

Vezi întreaga adresă a UPLR pentru Ministerul Finanțelor și ANAF care vine și cu soluții.

Sursă foto: Dreamstime.com