Abuzul ANAF pe tichete cadou acordate terților s-a rezolvat prin amnistie fiscală. Legea 43/2023 a fost publicată în Monitorul oficial. Pentru ca toată lumea să înțeleagă speța, consultantul fiscal Adrian Bența a venit cu exemplul Cașcavalul SRL și Magazinul de alimente SRL.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

“O societate CAȘCAVALUL SRL produce un bun, cum ar fi spre exemplu cașcaval. Aceasta vinde cașcavalul către societatea MAGAZINUL DE ALIMENTE SRL. Ambele societăți sunt persoane juridice române. Societatea CAȘCAVALUL SRL a acordat până la data de 31 decembrie 2020 tichete cadou către salariații societății MAGAZINUL DE ALIMENTE SRL”, spune el.

Scopul este unul foarte clar de a stimula vânzările de cașcaval, iar societatea MAGAZINUL ALIMENTAR SRL știa foarte exact că proprii salariați primesc tichete cadou de la firma furnizoare (o practică răspândită și absolut legală).

„Din punct de vedere fiscal norma de aplicare pentru art. 114 din Codul fiscal a stabilit că la nivelul persoanelor fizice aceste tichete cadou sunt venituri din alte surse pentru care legea nu prevede obligația plății asigurărilor sociale”, afirmă Bența.

  • Eventual valoarea tichetelor cadou se cumula cu alte venituri extra salariale ale persoanei fizice și dacă se depășea plafonul de 12 salarii minime brute într-un an, la nivelul persoanei fizice, deci nu la nivelul societăților, apărea obligația declarării și plății contribuției de sănătate.

“În foarte multe cazuri, frecvent întâlnite în practică, echipele de inspecție fiscală au reclasificat aceste venituri din alte surse, obținute în baza tichetelor cadou, în venituri de natură salarială calculând și obligând la plată societățile ce au acordat aceste tichete cadou pentru plata asigurărilor sociale și a altor obligații de natură fiscală cum a fost fondul de șomaj”, spune consultantul fiscal.

La aceste debite s-au adăugat dobânzi și penalități de întârziere ceea ce a făcut ca foarte mulți contribuabili să conteste deciziile de impunere și să se adreseze instanțelor de judecată.

„Pentru a se corecta această situație a fost necesară această lege a amnistiei, iar după cum se cunoaște începând cu 1 ianuarie 2021 s-a interzis acordarea de tichete cadou la alte persoane decât proprii salariați”, a mai afirmat Adrian Bența.

Ce spune legea amnistiei pe tichete cadou

Actul normativ analizat astăzi (Legea 43/2023) anulează deciziile de impunere stabilite de organul fiscal ce au avut ca și cauză reclasificarea veniturilor obținute de persoane fizice din tichete cadou prin reclasificarea veniturilor din alte surse în venituri de natură salarială când tichetele cadou sunt primite de salariații altui angajator, ce au fost acordare anterior datei de 31 decembrie 2020.

“În cazul în care autoritatea fiscală identifică astfel de situații, nu are permisiunea legală să emită decizii de impunere pentru tichetele cadou acordate salariaților altui angajator cu termen de acordare anterior datei de 31 decembrie 2020”, a mai spus Bența.

În ipoteza în care au existat decizii de impunere deja emise pentru aceste situații, iar contribuabilii, la cererea acestora, au plătit respectivele diferențe de obligații fiscale, aceste sume se restituie contribuabililor la cererea acestora.

De la data de intrare în vigoare a respectivei legi, respectiv 27 februarie 2023, începe termenul de prescriere a dreptului de a solicita restituirea sumelor.

În termen de 30 de zile Agenția Națională de Administrare Fiscală va adopta procedurile efective de punere în aplicare a legii.