Persoanele fizice ce au rezidența fiscală în România și desfășoară activitate pe teritoriul României, când primesc salarii din străinătate au obligația să plătească impozitul pe venitul din salarii către bugetul de stat din România. În acest sens a apărut un nou ordin ANAF (231/2023), iar consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a acestuia.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Există două proceduri posibile de aplicat:

1. Angajatorul din străinătate desemnează salariatul din România să depună declarația privind impozitul pe venit și asigurările sociale;

2. Angajatorul din străinătate NU desemnează salariatul să depună declarații fiscale în România. În acest caz, revine în seama persoanei fizice salariate obligația să depună declarația privind impozitul pe venitul din salariile încasate din străinătate Formular D 224.

Potrivit lui Bența, OpANAF nr. 231/2023 reactualizează formularul D224 în funcție de deducerile la impozitul pe venitul din salarii la care are dreptul persoana fizică sau care sunt obligatorii de declarat, cum sunt:

  • Primele de asigurare voluntară de sănătate sau servicii medicale abonament suportate de angajați într-un plafon anual de 400 euro;
  • Abonamentele pentru utilizarea facilităților sportive suportate de angajați în limita unui plafon anual de 400 euro.

În rest, se păstrează celelalte obligații fiscale în sensul că declarația se depune lunar până pe data de 25 a lunii următoare, dată până la care trebuie plătit și impozitul pe venitul din salarii.

Notă: În situația în care persoanele fizice aflate pe teritoriul României nu îndeplinesc condiția de rezidență fiscală, dar își prelungesc șederea în România o perioadă mai mare decât cea prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, aceste persoane vor plăti impozitul pe venitul din salarii pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în România până pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a depășit această perioadă și, desigur, poate utiliza declarația Formular 224.