Taxa de primă înmatriculare poate fi recuperată, inclusiv dobânda aferentă de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Un nou ordin al ministrului Finanțelor (1303/2023) a fost publicat în Monitorul oficial. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a acestuia.

Bancnote româneștiFoto: Inquam Photos / Octav Ganea

Acest nou ordin se adresează acelor contribuabili care nu s-au încadrat în condițiile legislației anterioare.

Cum recuperezi taxa de primă înmatriculare

Contribuabilul interesat – proprietarul autoturismului la data plății taxei de primă înmatriculare depune cererea de restituire la organul fiscal la care este arondat, spune Adrian Bența.

În cerere se va menționa contul unde dorește să încaseze suma restituită și datele de identificare a respectivului autoturism.

Notă: procedura este mai vastă și cuprinde modul de soluționare a diverselor aspecte practice ce pot să apară, cum ar fi autoturisme finanțate prin contracte de leasing, transferul dreptului de proprietate asupra autoturismului sau necunoașterea numărului de înmatriculare al autoturismului.

Ce mai conține ordinul

Prin intermediul ordinului sunt adoptate următoarele documente:

  • Referat privind soluţionarea cererii de restituire;
  • Decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor;
  • Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor;
  • Proces-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor;
  • Borderou privind programarea plăţii sumelor;
  • Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire;
  • Dispoziţie de restituire a unor sume;
  • Dispoziţie de respingere a cererii privind confirmarea plăţii efectuate eronat;
  • Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor.

“După cum se cunoaște, de mai mulți ani autoritățile din România au adoptat legislația privind restituirea taxei de primă înmatriculare a unui autoturism pentru sumele plătite de contribuabili după data de 1 ianuarie 2007 indiferent de denumirea oficială a acestei taxe și de modul de calcul”, amintește Bența.

  • Probabil, unii contribuabili nu s-au încadrat în condițiile legislației anterioare și nu au beneficiat de restituirea acestei taxe astfel încât în Monitorul Oficial nr. 646 din 29 iunie 2022 a fost publicată OUG nr. 93/2022 privind restituirea taxei de primă înmatriculare ce reglementează o nouă procedură de restituire a taxei către persoanele interesate cu posibilitatea de depunere a cererii de restituire într-o perioadă maximă de 5 ani de la intrarea în vigoare a ordonanței, respectiv până în data de 29 iunie 2027.