Mulți români se află în situația în care vor ieși la pensie ori în România, ori în alt stat UE. Au dreptul la o pensie comunitară, deci perioada lucrată va fi luată în calcul indiferent unde se află.

Bani - bancnote lei Foto: Lupoianflaviu | Dreamstime.com

De exemplu, dacă te-ai stabilit într-o altă țară, vei lua pensie de acolo, dacă ai revenit în România, vei lua pensie din România.

Maria Luiza Socol Florescu - director la Direcţia Relaţii Internaţionale la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) descrie procedura și drepturile pe care aceștia le au.

„Foarte mulți dintre lucrătorii noștri migranți, persoane care au realizat perioade de asigurare și în alte state membre ale UE au atins vârsta pensionării”, a spus ea.

Unde se depune cererea pentru pensia comunitară

Cererea se depune la o singură instituție, spune ea.

Care instituție?

La cea de la locul de ședere permanentă.

„Toți cei care lucrează în străinătate și au lucrat în România trebuie să înțeleagă că trebuie să se adreseze acolo unde lucrează în prezent. Aceasta este regula: se depune o cerere de pensie la o singură instituție dintr-un singur stat membru”, a explicat ea.

Acea instituție va fi cea care va întreprinde demersul către instituțiile competente din toate statele membre implicate.

Care este locul de ședere permanentă

Persoana este îndrumată să-și depună cererea la instituția de la locul de ședere permanentă.

ATENȚIE: Oamenii trebuie să facă diferența între domiciliul atestat printr-un act de identitate, care este valabil și care atestă că are ședere în România, și locul de ședere obișnuit. Acesta din urmă este foarte important în aplicarea tuturor prevederilor din regulamentele europene de coordonare.

„O persoană poate deține documente care atestă că are domiciliul în mai multe țări. Nu este asta relevant. Ca să putem gestiona, aplica regulile de coordonare, inclusiv pe determinarea legislației aplicabile, trebuie să determinăm corect locul de ședere obișnuit”, a explicat reprezentanta CNPP.

Locul de ședere obișnuit este determinat de:

 • Locul unde eu îmi desfășor o activitate remunerată
 • Locul unde se află familia
 • Locul unde mi-am închiriat o locuință
 • Locul unde desfășor și activități neremunerate/voluntare

Ce documente sunt importante pentru a dovedi vechimea

„Atunci când o persoană stabilită în străinătate se adresează unei instituții competente în materie de pensii din alt stat și solicită drepturi de pensii și din România, trebuie să prezinte documente care atestă vechimea în muncă realizată înainte de 01.04.2001. După această dată se găsesc informații în baza de date”, a spus ea.

În ceea ce privește perioada de dinainte, spune ea, este nevoie să se prezinte documentul în original.

„Colegii de la instituțiile din străinătate știu că trebuie să transmită aceste documente în copie certificată pentru conformitate cu originalul”, a explicat Maria Luiza Socol Florescu.

Ce calcule fac casele de pensii

„Fiecare instituție implicată unde persoana a realizat perioade de asigurare efectuează un calcul propriu al drepturilor de pensie și acordă o pensie prin luarea în considerare și a perioadei de asigurare realizată și în celelalte state”, afirmă ea.

 • Nu interpretez eu documente emise de angajatori din alte state, certificate, din Italia de exemplu. Obțin confirmarea oficială în format standardizat a perioadei de asigurare realizată conform legislației altui stat.

„Toate instituțiile competente din toate statele membre implicate trebuie să facă un calcul al pensiei comunitare. Fiecare instituție are obligația să facă un dublu calcul atunci când poate fi calculată o pensie națională”, a explicat reprezentanta CNPP.

Un exemplu: Cum se calculează pensia comunitară

„Să spunem că o persoană are stagiul minim de cotizare în România de 15 ani. Îi fac un calcul al pensiei naționale și îi mai fac un calcul al pensiei comunitare stabilită conform principiului pro rata temporis”, a explicat Maria Luiza Socol Florescu.

 • Se efectuează în două etape. Îi stabilesc o pensie teoretică luând în considerare toate perioadele de asigurare realziate în toată statele membre (un punctaj teoretic care se înmulțește cu raportul dintre perioada lucrată în România și cea lucrată în alte state). Acesta este un algoritm de calcul care îmi dă mie posibilitatea ca instituție competentă în materie de pensii să-i stabilesc persoanei în cauză o parte din pensie care i-ar reveni pentru cât a lucrat efectiv în România.
 • Nu iau în considerare contribuțiile achitate la bugetul de asigurări sociale al altui stat. Eu iau în considerare doar contribuțiile achitate în România și creditez perioadele din străinătate cu o valoare medie realizată în România.

„Dreptul la pensie este stabilit de fiecare instituție competentă. Se emit decizii, se transmit persoanei la domiciliu și instituției competente de la locul de ședere obișnuită”, a afirmat Florescu.

Unde vor primi banii și cum este verificată existența

„Persoana în cauză are dreptul să-și primească toate drepturile într-un cont pe care îl declară oriunde în lume. Dacă nu stă în România, o persoană care locuiește în străinătate trebuie verificată din punct de vedere al existenței”, a spus ea.

 • Avem o procedură pe care o aplicăm anual printr-un certificat de viață.

„Se transmite la domiciliu, se oferă un termen în care persoanene beneficiare de drepturi de pensii în străinătate trebuie să restituite acest certificat de viață, după ce el a fost semnat în fața unei autorități legale din statul membru de ședere permanentă”, a precizat reprezetanta CNPP.

IMPORTANT: Dacă o persoană a realizat o perioadă de asigurare obligatorie într-un stat, nu trebuie să vină să-și încheie un contract de asigurare socială în România.

„Totalizând perioadele de asigurare și aplicând niște reguli de suprapunere, eu oricum exclud perioada de contribuție facultativă la sistemul public de pensie din România. O să iau în considerare perioada obligatorie din celălalt stat”, a precizat ea.

 • Eu îi fac un calcul și pentru acel contract de asigurare socială pentru care s-au plătit niște drepturi în România, dar nu rentează. Eu oricum creditez perioada respectivă ca interval de timp realizată ca perioadă obligatorie în alt stat. O creditez atunci când îi fac calcul de pensie comunitară.

Unde greșesc mulți români

În practică, spune ea, lucrurile stau altfel.

Potrivit acesteia, sunt persoane care lucrează în prezent în Spania, Italia, UK, au proprietate în țară, un act de identitate încă valabil în România: se deplasează în România ca să-și depună cererea pentru că se gândesc că la un moment dat se vor muta.

„Greșit! Asta ne ridică mari probleme în coordonarea dosarelor de pensie”, afirmă reprezentanta Casei de Pensii.

 • „Odată depusă cererea în România fără să precizeze că în prezent lucrează pe teritoriul altui stat membru ne trezim că inițiem un dosar de pensie comunitară, îl instrumentăm. La un moment dat îl trimitem către instituția competentă unde persoana spune că a mai realizat perioade de asigurare.
 • Instituția respectivă ne roagă să închidem dosarul pentru că nu suntem instituția de contact, instituția unde ar fi trebuit depusă cererea.
 • Odată ce am trecut la schimbul electronic de date nu mai putem să schimbăm instituția unde se depune cererea prin colaborarea între instituții”.

„Avem restricții impuse de aplicația în cadrul căreia noi ne comunicăm acum informații în sistem electronic. Când primim un astfel de răspuns „nu sunteți competenți pentru a primi cererea”, noi trebuie să închidem cazul.

Foto: Dreamstime.com