Ordonanța cu măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare (cunoscută sub denumirea de Ordonanța austerității) a fost publicată în Monitorul oficial. Deși unele măsuri nu sunt de austeritate, precum reducerea numărului de persoane prezente în CA-uri. Practic, vor da și altor bugetari posibilitatea să „câștige un ban în plus”.

Bani-bancnote-leiFoto: Hotnews

Ministerul Finanțelor speră să economisească 5,3 miliarde lei prin măsurile publicate, deși ar fi nevoie de 20 miliarde lei, cifră menționată chiar de oficialii guvernamentali.

1. Cheltuielile cu bunurile și serviciile, reduse cu 10%.

Nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.

2. Autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de mașini, mobilier și aparatură birotică.

Sunt câteva excepții: instituțiile nou-înființate, cele prin Programul Rabla, achizițiile din PNRR, ori obiective de investiții.

Achizițiile aflate în curs se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja spre publicare anunțul sau invitația de participare.

Începând de luni, încetează toate procedurile de achiziție pentru care nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii.

Aceste prevederi se aplică și unor companii de stat, conform unui alt articol din aceeași OUG.

3. Îngheață angajările la stat.

Printre excepții se află proiectul pilot al Autorității naționale a Funcționarilor Publici, adică acel concurs național inspirat după modelul aplicat în administrațiile publice de nivel european.

O altă excepție este la Ministerul Educației care prin memorandum adoptat în Guvern poate aproba organizarea de concursuri pentru posturi didactice și conducere în unitățile de învățământ.

Tot prin memorandum se poate și dacă cere Ministerul Dezvoltării.

Dacă unele instituții au avut deja selecția de dosare, atunci se vor putea continua procedurile de ocupare.

În sensul ăsta li s-au dat autorităților 2 zile pentru să publice anunțul cu privire la posturile care îndeplinesc cerințele pentru a continua concursul.

De asemenea, se vor putea face transferuri între instituții.

IMPORTANT: Vor putea fi puși șefi temporari în diverse instituții, fără ca Agenția Națională a Funcționarilor Publici să fie obligată să organizeze concursuri. Această instituție va trebui notificată cu 5 zile înainde de decizie.

4. Înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare se va face de la 1 ianuarie 2024. S-a prorogat termenul cu 1 an.

5. Persoanele și durata activității desfășurate în regim de telemuncă se stabilesc de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare.

6. Pentru că nu sunt bani în Fondul de tranziție, nu s-a încasat cât au crezut, Ministerul Muncii și cel al Energiei vor putea plăti facturile furnizorilor de energie pentru schemele de plafonare. Reamintim că Ministerul Energiei a transmis la Finanțe faptul că nu au bani. Un secretar de stat din Minsiterul Finanțelor spunea că se vor acorda în august la rectificare. Deci această măsură nu rezolvă nimic, momentan.

7. Pentru o perioadă de 24 de luni, autoritățile contractante care atribuie contracte de achiziție publică ce au ca obiect produse agroalimentare aplică criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

  • Ponderea stabilită pentru factorul de evaluare privind calitatea este de 60% din punctajul total și este compusă din: 30% pentru factorul „lanțul de aprovizionare” și 30% pentru realizarea unei etape de producție în regiunea de dezvoltare unde își are sediul autoritatea contractantă.

8. Se restricționează numărul de Consilii de Administrație (și de Supraveghere) pe care le poate avea un angajat la instituțiilor publice la maxim două (de la 3 în prezent).

9. Scăderea numărului de posturi din cadrul cabinetului şi cancelariei: numărul de consilieri e redus cu 50%.

Astfel vor fi:

  • 9 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;
  • 6 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;
  • 4 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;
  • 4 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului și șefului Cancelariei Prim-Ministrului;
  • 4 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;
  • 2 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat și asimilatului acestuia din cadrul ministerelor și aparatului de lucru al Guvernului și consilierului de stat;
  • 2 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat;
  • 1 post pentru cabinetul subsecretarului de stat și asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;

10. Guvernul poate adopta proiecte de acte normative/ documente de politici publice a căror aplicare atrage micșorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, doar dacă acestea sunt însoțite de fișa financiară, precum și de declarația conform căreia majorarea de cheltuială este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.