Curtea de Apel Cluj a admis apelul formulat de administratorii unui studio de videochat și a schimbat sentința primei instanțe care îi obligase pe aceștia la plata, în solidar, a sumei de 1,7 milioane lei, reprezentând TVA stabilit de organul fiscal prin decizii de impunere rămase necontestate.

Camera webFoto: Alterfalter | Dreamstime.com

Potrivit Iordăchescu&Asociații, legalitatea deciziilor de impunere nu a putut fi analizată în litigiul având ca obiect atragerea răspunderii administratorilor pentru contribuția la insolvența studio-ului de videochat.

“Ce s-a urmărit, în schimb, a fost demonstrarea lipsei oricărei vinovății a acestora în necolectarea TVA-ului pentru serviciile prestate de studio către platformele web din străinătate, în contextul în care locul prestării acestor servicii încă face obiectul unor dezbateri, în așteptarea dezlegărilor ce se vor da de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C – 532/22 Westside Unicat”, menționează sursa citată.

S-au depus la dosar observațiile formulate de Comisia Europeană în cauza menționată, Comisie care, achiesând la interpretarea expusă în 2021 de Comitetul TVA, a ajuns și ea la concluzia că TVA-ul se plătește la locul unde este stabilită persoana impozabilă beneficiară a serviciilor, respectiv platforma web.

  • S-au purtat, de asemenea, discuții referitoare la incidența ipotezei de atragere a răspunderii prevăzute la art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea insolvenței – ce sancționează neținerea contabilității în conformitate cu legea – în situația în care discutăm de facturi și deconturi de TVA întocmite (prezumtiv) greșit, respectiv de conduita administratorilor care nu au asigurat contestarea, în termenele prevăzute de lege, a deciziilor de impunere prin care TVA-ul suplimentar a fost stabilit în sarcina studio-ului.

“Considerăm decizia Curții de Apel Cluj ca fiind întru totul corectă și de natură să consolideze încrederea în actul de justiție. Păstrarea soluției pronunțate de prima instanță și obligarea foștilor administratori la plata unei sume de peste 350.000 euro, în contextul unor norme fiscale a căror modalitate de interpretare este încă incertă, ar fi fost nu numai nelegală și netemeinică, dar ar fi produs consecințe dezastruoase pentru cei implicați”, arată Iordăchescu&Asociații.

Sursă foto: Dreamstime.com