Angajatorii au anumite facilități prevăzute în lege (76/2002) pentru anumite categorii de persoane pe care le angajează. Săptămâna trecută au apărut în Monitorul oficial două ordine în acest sens, ce au fost analizate de consultantul fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Potrivit acestuia, principalele facilități prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind șomajul, actualizată cu modificări ulterioare, sunt:

1. Subvenționarea locurilor de muncă pentru absolvenți;

Angajatorii ce încadrează în muncă absolvenți printr-un contract de muncă cu durată nedeterminată primesc pentru o perioadă de 12 luni, o sumă lunară de 2.250 lei, iar dacă absolvenții sunt persoane cu handicap, suma se acordă pe o perioadă de 18 luni.

2. Încadrarea în muncă de persoane ce au calitatea de șomeri cu vârsta de peste 45 de ani;

Angajatorii ce încadrează în muncă persoane șomere cu vârsta de peste 45 de ani, printr-un contract de muncă cu durată nedeterminată, primesc pentru o perioadă de 12 luni o sumă lunară de 2.250 lei, cu obligația păstrării raportului de muncă cel puțin 18 luni.

3. Angajatorii ce încadrează în muncă părinți unici ce sunt susținători ai familiilor monoparentale și au calitate de șomeri, primesc lunar o sumă de 2.250 lei, pentru o perioadă de 12 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă de minim 18 luni.

4. Angajatorii ce încadrează în muncă tineri supuși riscului de excluziune socială, cu vârsta între 16 și până la împlinirea vârstei de 25 de ani, ce nu urmează vreo formă de învățământ, primesc lunar o sumă de 2.250 lei, pentru o perioadă de 12 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă de minim 18 luni.

5. Angajatorii ce încadrează în muncă șomeri care în termen de 5 ani de la data angajării se pot pensiona anticipat sau la limită de vârstă, primesc lunar o sumă de 2.250 lei, pentru o perioadă de 12 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă de minim 18 luni.

Notă: mai există și alte facilități, primite atât de salariați cât și de angajatori. Desigur, toate aceste facilități sunt condiționate de respectarea unor norme de drept.

Două ordine ANOFM apărute în Monitorul Oficial

Adrian Bența spune că ordinele ANOFM nr. 330 și 331 reglementează proceduri de sancționare în cazul în care angajatorii nu respectă condițiile de acordare a acestor facilități.

Potrivit acestor acte normative, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea competentă să efectueze verificări, controale și să stabilească sancțiuni, în cazul de nerespectare a legii.

Ca și regulă generală, controalele se efectuează la sediul sau domiciliul persoanelor juridice sau persoanelor fizice. Desigur, se reglementează și situația prin care ANOFM poate decide ca respectivele acțiuni de control să se realizeze la sediul ANOFM.

Când este dispusă o astfel de procedură, echipele de inspecție vor stabili documentele și vor notifica persoanele supuse controlului.

Termenul în care persoanele supuse controlului trebuie să se prezinte la agențiile ANOFM trebuie să fie unul rezonabil, astfel încât acestea să poată prezenta documentele solicitate.

Aceste acte normative prevăd în mod expres că în cazul aplicării unor sancțiuni contravenționale, procesele verbale de constatare a contravențiilor sunt supuse OG nr. 2/2001 (se poate plăti jumătate din minimul amenzii în termen de 30 de zile de la aplicarea contravenției), dar mai ales și Legii prevenirii nr. 270/2017.

Începerea unui control se notifică cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începere către persoanele fizice sau juridice ce vor fi supuse controlului.

Dacă persoanele supuse controlului nu sunt de acord cu cele constatate prin procesele verbale de control, se pot depune contestații în termen de 30 de zile de la comunicarea actului atacat, sub sancțiunea decăderii.

Deciziile de soluționare a contestațiilor se comunică persoanelor contestatare prin mijloace electronice sau prin poștă, cu scrisoare recomandată sau chiar la sediul/domiciliul contestatarilor.

În scopul recuperării eventualelor debite rezultate din nerespectarea prevederilor legale, procedura de executare silită pe care o vor urma echipele de specialitate din cadrul ANOFM este cea prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Notă: cele două acte normative adoptă mai multe documente cu titlu de model cum sunt:

  • Procesul verbal de control;
  • Procesul verbal de constatare a contravențiilor.