Guvernul urmează să introducă un impozit suplimentar de 15% companiilor multinaționale. În realitate, se introduc două impozite: „suplimentar” și „suplimentar național”. Este vorba despre cunoscuta revoluție în domeniul impozitării în urma unui acord încheiat cu OCDE. În acest sens, practic se transpune o directivă europeană (2022/2023).

TaxareFoto: Mellimage | Dreamstime.com

Proiect lege impozitare multinaționale cu 15% - click pentru a deschide

Acest impozit reprezintă diferența dintre cota minimă de 15% (aplicată profitului) și cea efectivă de impozitare determinată la nivelul filialelor din România ale întreprinderilor multinaționale cu sediul în străinătate ce se va plăti în România. Așadar, România va avea dreptul de a încasa diferența de impozit, aceasta nemafiind colectată în jurisdicțiile societăților mamă a grupurilor multinaționale.

Conform proiectului de lege pregătit de Ministerul Finanțelor, acest impozit suplimentar național (cum îl denumesc autoritățile) se va aplica grupurilor de întreprinderi multinaționale și naționale de mari dimensiuni care ating pragul anual al veniturilor consolidate de cel puțin 750 milioane euro.

Sunt excluse entitățile guvernamentale, organizațiile internaționale, fondurile de pensii, ONG-urile, fondurile de investiții care sunt societăți-mamă finale și vehiculele de investiții imobiliare, precum și alte entități deținute de acestea în proporție de 95% care operează exclusiv sau aproape exclusiv în scopul de a deține active sau de a investi în fonduri în beneficiul acestor entități sau care desfășoară exclusiv activități autoxiliare celor desfășurate de entitatea sau de entitățile menționale.

Profitul net sau pierderea netă contabilă a unei societăți se va ajusta cu valoarea cheltuielilor nete cu impozitele, dividendele excluse, câștiguri sau pierderi de capital excluse, câștiguri sau pierderi incluse în temeiul metodei reevaluării, câștiguri sau pierderi din cedarea activelor și pasivelor excluse, câștiguri sau pierderi din diferențe de curs valutar, cheltuieli nedeductibile, erori dintr-o perioadă precedentă și modificări ale principiilor contabile și cheltuieli cu pensiile angajate.

Profiturile din transportul maritim internațional sunt exceptate din baza de impozitare.

Cota efectivă de impozitare a unui grup de întreprinderi multinaționale de mari dimensiuni trebuie comparată cu cota minimă de impozitare de 15% pentru a stabili dacă grupul trebuie să plătească impozit suplimentar, prin aplicarea IIR (reguli de includere a veniturilor) și UTPR (reguli a profiturilor subimpozitate).

Astfel, în cazul în care cota efectivă de impozitare este mai mică decât cota minimă într-o anumită jurisdicție, impozitul trebuie să fie alocat entităților din grupul de întreprinderi multinaționale care sunt obligate să plătească impozitul respectiv pentru a respecta cota de 15%.

Dacă cota este mai mică decât cea minimă, societatea-mamă a grupului trebuie să aplice reguli de includere a veniturilor (IRR) în ceea ce privește entitățile sale constituite impozitate la un nivel redus, pentru a se asigura că un astfel de grup este obligat să plătească impozit la o cotă efectivă minimă de impozitare de 15%.

Legea prevede o excludere de minimis pentru grupurile de companii multinaționale sau grupuri care au un venit mediu mai mic de 10 milioane euro și un profit mediu calificat sau pierdere sub 1 milion de euro într-o jurisdicție.

Astfel de grupuri nu vor trebui să plătească impozit suplimentar, chiar dacă cota efectivă de impozitare este sub cea minimă în jurisdicția respectivă.

Sursă foto: Dreamstime.com