Acum este voie cu 3 microîntreprinderi la care asociații au peste 25% titluri de participare direct sau indirect. Dacă trece OUG Trenuleț, va fi voie doar cu una singura și pentru restul pe care le avem cu mai mult de 25% titluri de participare direct sau indirect trebuie ca până la 31 martie 2024 să ne hotărâm care rămâne micro, atrage atenția consultantul fiscal Cornel Grama.

FiscalitateFoto: © Piotr Adamowicz | Dreamstime.com

" „(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât și la alte persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor o singură persoană juridică română care aplică prevederile prezentului titlu. "

“Dacă am considera deținerea indirectă prin persoane afiliate, atunci vreau să vă zic să nu vă căsătoriți cu o parteneră / un partener care o microîntreprindere că vă strică afacerea”, spune el.

  • “Va trebui să treceți la impozit pe profit, așa că mai bine stați așa (necăsătoriți n.r.) ca să râmâneți amândoi cu microîntreprinderile. Să vă orientați spre parteneri posesori de firme platitoare de impozit pe profit

În expunerea de motive a acestei OUG, spune Grama, vedem că la afiliați se referă la deținere indirectă:

" Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

1. Condiția de deținere de către asociați/acționari a trei microîntreprinderi

Potrivit reglementărilor în vigoare, la încadrarea în categoria fiscală de microîntreprindere, condiția de deținere a trei microîntreprinderi se verifică din perspectiva deținerii directe, atât la exercitarea/menținerea opțiunii, cât și pe parcursul anului fiscal.

Prin urmare, sunt situații în care procentul de deținere de 25%, aparent nu este atins, dar, în fapt, ÎN MOD INDIRECT, PRIN PERSOANELE AFILIATE PROCENTUL POATE FI DEPĂȘIT. "

Se impune, astfel, întărirea regulilor de combatere a acestor situații prin extinderea verificării deținerii și la deținerea indirectă, pe de o parte, și reducerea numărului de microîntreprinderi deținute de un acționar/ASOCIAT AFILIAT, pentru aplicarea acestui sistem de impozitare, pe de altă parte "

Sursă foto: Dreamstime.com