Nu uitați: Declarația 230 se poate depune și în 2024. Dacă nu-ți place ca Statul să păstreze toți banii din impozitul pe venit de 10% pe care ți-l ia din salariu lună de lună, poți opta ca o parte din acei bani să se ducă către un ONG care face cu adevărat schimbări benefice: de la ajutorarea altor oameni, la protejarea animalelor.

Declaratia 230 in 2024Foto: ANAF

Pentru asta trebuie să completați Declarația 230 și să o depuneți la ANAF ori la ONG-ul către care doriți să se ducă banii respectivi. Este vorba despre sumele pe care le-a încasat Statul în 2023.

Cine poate completa Declarația 230 pentru a dona până la 3,5% din impozitul pe venit

Declarația sau formularul 230 reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

  • realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor
  • venituri din pensii
  • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

- dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

*se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora

De exemplu, dacă ești salariat într-o firmă poți depune Declarația 230.

Singurii care nu vor depune sunt angajații din construcții, agricultură și industria alimentară pentru că ei nu plătesc impozit pe venit. Dacă își doresc să facă bine, ei pot dona în mod direct.

Termenul de depunere a Declarației 230 în 2024 și de unde se descarcă

În 2024, Declarația 230 trebuie depusă până la 25 mai și se poate descărca de pe site-ul ANAF.

Practic banii ăia oricum sunt încasați de stat. Singurul lucru pe care îl poți face este să le dai o destinație, să se întâmple ce vrei tu cu ei.

Declarația 230 se poate descărca de pe site-ul ANAF. În ceea ce privește completarea, este una dintre cele mai simple. Majoritatea ONG-urilor pun la dispoziție o varianta precompletată cu datele lor, la care poți adăuga nume, prenume etc.

Se mai poate depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.