În cadrul unui webinar organizat de ANAF, reprezentantul instituției Albert Fruth a spus: “Ar trebui să fie raportate până la 31 martie facturile pentru toată perioada”. Deci vor trebui transmise în RO e-Factura toate facturile din perioada în care nu se dau amenzi 1 ianuarie - 31 martie 2024.

ANAFFoto: © Peter Williams | Dreamstime.com

Referitor la sancțiuni, acesta a făcut o prezentare a acestora, atașăm inclusiv poza.

1. Nerespectarea termenului de transmitere de 5 zile lucrătoare/calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare/calendaristice de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii se sancționează cu amendă:

  • de la 5.000 la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari
  • de la 2.500 lei la 5.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii
  • de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice

2. Începând cu 1 iulie 2024, netransmiterea de către emitent a facturii în sistem, precum și primirea și înregistrarea de către destinatari se va sancționa cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii.

„Utilizarea canalelor clasice va fi permisă în intervalul de 5 zile, însă în maxim 5 zile calendaristice factura va trebui să ajungă de la emitent către destinatar prin sistemul RO e-Factura obligatoriu”, a spus Fruth.

  • „Aici este o mică modificare de paradigmă privind cuantumul egal cu valoarea de TVA. Ne raportăm la această sancțiune de 15% din valoarea totală a facturii”.

3. În relația B2G, efectuarea unei plăți din bugetul propriu fără a respecta prevederile art. II din Legea 139/2022 are ca sancțiune o amendă de la 500 la 1.000 lei dacă contravenția nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune.

Sursă foto: Dreamstime.com