Guvernul ar putea adopta o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină pentru transportatori și distribuitori. Valoarea ajutorului este de 13 bani pe litru și se acordă până la 31 decembrie 2024.

Pompa alimentare benzinaFoto: AGERPRES

Reamintim că Guvernul a majorat prețul carburanților de la 1 ianuarie prin majorarea accizei cu 29 de bani pe litru la benzină și 26 de bani pe litru la motorină.

De asemenea, de la 1 iulie urmează altă majorare de 43 bani/litru la benzină și 39 bani pe litru la motorină.

Proiect HG schema motorină 13 bani pe litru - click pentru a deschide

Conform Ministerului de Finanțe, ajutorul de stat va fi acordat sub forma unui grant acordat operatorilor economici licențiați în România, care desfășoară activități de transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost și transport de persoane.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 180 de milioane de lei pentru un număr estimat de 4.000 de operatori economici.

Sunt eligibili pentru compensarea creșterii accizei la motorină operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a creșterii accizei la motorină, următoarele condiții:

a) dețin licență comunitară eliberată în România;

b) dețin cel puțin un vehicul eligibil;

c) nu sunt declarați inactivi

d) nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane;

e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

f) alimentează vehiculele eligibile de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați, în calitate de comercianți en détail de produse energetice sau de la parteneri contractuali care au ca furnizori stațiile de distribuție anterior menționate, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emițător/receptor sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute la punctele lor de alimentare sau de parteneri contractuali care dețin rezervoare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuție.

Conform instituției, operatorul economic poate depune o cerere de compensare a creșterii accizei la motorină pentru un trimestru calendaristic, în primele 30 zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.

Se poate solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea, în baza unei cereri de compensare, depusă la Autoritatea Rutieră Română, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se emite cu 30 de zile lucrătoare înaintea publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, vor încheia un protocol de colaborare pentru transmiterea informațiilor referitoare la operatorii economici, necesare pentru evaluarea cererii.