Cartoful este considerat de Guvern „a doua pâine a omului”, fiind „consumat fiert, copt, prăjit, sub formă de supe, salate, piureuri”, potrivit unui proiect guvernamental. Datele oficiale arată că atât suprafața cultivată, cât și producția internă au scăzut semnificativ în ultimii ani, iar România mai mult importă acest aliment, motiv pentru care Guvernul vrea să acorde un ajutor financiar pentru creșterea producției interne de cartof de consum.

Sprijin pentru productia de cartofiFoto: Martinjaud / Dreamstime.com

De ce vrea să sprijine Guvernul producția de cartof, aliment aproape nelipsit din hrana românilor

Guvernul are pe agenda ședinței de joi aprobarea unui ajutor de minimis care să susțină producția internă de cartof de consum în acest an.

 • „Cartoful constituie unul dintre alimentele de bază, fiind aproape nelipsit din hrana majorității românilor. El este considerat ca a doua pâine a omului.
 • Cartoful se consumă fiert, copt, prăjit, sub formă de supe, salate, piureuri. Acesta substituie de multe ori pâinea şi este un aliment dietetic de neînlocuit.”, se arată în nota de fundamentare.

Cu toate acestea, datele oficiale arată că România mai mult importă acest aliment.

Astfel, din analiza datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, preluate de la INS, privind schimburile comerciale cu cartof, în perioada 2021 – 2023 s-au constatat solduri anuale negative, ceea ce impune necesitatea creșterii producției interne de cartof de consum.

În anul 2021, deficitul comercial a fost de circa 41,6 milioane euro, iar la nivelul lunii septembrie 2023, acesta a crescut, fiind de 63,2 milioane euro.

În perioada 2021 - 2023, atât suprafața totală cultivată cu cartof, cât și producția totală, au înregistrat scăderi, respectiv suprafața totală a scăzut de la 167.008 ha în anul 2021 la 147.646 în anul 2023, iar producția totală a scăzut de la 162.011 în anul 2021 la 146.870 în anul 2023.

Statul va susține producția de cartof: 200 euro/ha, la o suprafață minimă eligibilă de 0,3 ha

Pentru echilibrarea balanței comerciale cu acest produs de bază – cartof, prin reducerea importurilor, stimularea exportului, a producției și a consumului de cartof autohton, Guvernul vrea să aprobe joi o schemă de ajutor de minimis pentru acest an.

Prin schema propusă, în anul 2024, pentru susținerea producției de cartof de consum se stabilește un cuantum de 200 euro/ha, suprafața minimă eligibilă fiind de 0,3 ha.

Calculul sprijinului se face proporțional cu suprafața efectiv cultivată cu cartof de consum de pe care s-a obținut o cantitate minimă de 15 t/ha cartof de consum.

Comercializarea producției se face cel târziu până la data de 18 noiembrie, inclusiv.

Beneficiarii acestui sprijin financiar pot fi:

 • producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2024.
 • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 • producătorii agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de cartof de consum, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

 • a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
 • b) să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploație, pe care să se găsească inscripția „Program susținere a producției de cartof de consum, anul ......, beneficiar numărul ........, Direcția Agricolă Județeană…..../a Municipiului București“ cu dimensiunea minima recomandată de 50 cm/70 cm;
 • c) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața pentru care solicită sprijin, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 18 noiembrie a anului de cerere;
 • d) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2024;
 • e) să facă dovada producției minime realizate, prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.

Dovada producției realizate prin documente justificative dă posibilitatea urmăririi trasabilității produselor, de la poarta fermei până la consumatorul final, astfel că se realizează verificarea provenienței produselor.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Bugetul pentru acordarea ajutorului de minimis este de aproximativ 11,5 milioane de lei, reprezentând echivalentul a maximum 2,3 milioane de euro.

Cererea de înscriere în program și documentele aferente se depun până la data de 20 mai, inclusiv la direcțiile agricole județene și a Municipiului București.

Sursa foto: Martinjaud / Dreamstime.com