Angajații ANAF, Vămii și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pot da amenzi persoanelor fizice cât și firmelor dacă acestea comercializează produse fără documente de proveniență. Sancțiunile au fost introduse prin Legea guvernului Ciolacu care a adăugat noi taxe și le-a crescut pe cele existente (L296/2023), noutatea fiind acum legată de un nou ordin care stabilește criteriile în funcție de care se va da o sancțiune complementară de suspendare a activității.

BaniFoto: © Vlad Ispas | Dreamstime.com

Acea Lege spune că este interzisă efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării.

*Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate, în format fizic sau în format electronic.

Astfel, constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

La aplicarea sancțiunii agentul constatator (de la una dintre cele trei instituții) este obligat să înștiințeze contravenientul asupra sancțiunilor care urmează a fi aplicate dacă acesta mai săvârșește încă o contravenție într-un interval de 12 luni de la data aplicării ultimei sancțiuni.

Amenzile se vor duce până la 30.000 de lei la persoane fizice și 60.000 lei la firme

În situația în care, într-un interval de 12 luni de la data aplicării ultimei sancțiuni pentru săvârșirea contravenției, este săvârșită o nouă contravenție, pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă de la 4.000 lei la 30.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv o amendă de la 10.000 lei la 60.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

În plus, se aplică și o sancțiune complementară constând în suspendarea activității acestuia pentru o perioadă de până la 15 zile.

Dacă suspendarea activității se aplică exclusiv pentru bunurile care nu sunt însoțite de documente de proveniență pe timpul depozitării, transportului și/sau comercializării, altele decât sume de bani asimilate bunurilor, se aplică următoarele criterii:

  • o zi în cazul în care bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției reprezintă, cantitativ, până la 5% inclusiv din totalul bunurilor constatate la locul transportului, depozitării și/sau comercializării;
  • 5 zile în cazul în care bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției reprezintă, cantitativ, între 5% și 25% inclusiv din totalul bunurilor constatate la locul transportului, depozitării și/sau comercializării;
  • 10 zile în cazul în care bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției reprezintă, cantitativ, între 25% și 50% inclusiv din totalul bunurilor constatate la locul transportului, depozitării și/sau comercializării;
  • 15 zile în cazul în care bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției reprezintă, cantitativ, peste 50% din totalul bunurilor constatate la locul transportului, depozitării și/sau comercializării.

În situația în care sancțiunea complementară constând în suspendarea activității se aplică exclusiv pentru sume de bani asimilate bunurilor care nu sunt însoțite de documente de proveniență se aplică următoarele criterii:

  • o zi în cazul în care sumele de bani reprezintă, valoric, până la 5% inclusiv din totalul sumelor înregistrate în evidențele contabile ori pentru care există documente justificative potrivit normelor în vigoare, la locul controlului;
  • 5 zile în cazul în care sumele de bani reprezintă, valoric, între 5% și 25% inclusiv din totalul sumelor înregistrate în evidențele contabile ori pentru care există documente justificative potrivit normelor în vigoare, la locul controlului;
  • 10 zile în cazul în care sumele de bani reprezintă, valoric, între 25% și 50% inclusiv din totalul sumelor înregistrate în evidențele contabile ori pentru care există documente justificative potrivit normelor în vigoare, la locul controlului;
  • 15 zile în cazul în care sumele de bani reprezintă, valoric, peste 50% din totalul sumelor înregistrate în evidențele contabile ori pentru care există documente justificative potrivit normelor în vigoare, la locul controlului.

Sursă foto: Dreamstime.com