Printr-o circulara semnata ieri de ministrul Ialomitianu (vezi documentul atasat), de seful ANAF si de secretarul de stat Dan Tudor Lazar, Ministerul Finantelor clarifica depunerea si plata trimestriala a impozitelor si asigurarilor sociale pentru veniturile din salarii. Documentul nu a fost inca publicat in Monitorul Oficial, dar redactia HotNews a obtinut o copie a acestei circulare.

Citeste in atasament documentul integral

Circulara stabileste o procedura de lucru pentru ultimele modificari cu privire la data depunerii si platii impozitelor la salarii, pentru contribuabilii ce au pana la 3 salariati si venituri pana la 100000 EUR ce vor plati si declara aceste impozite trimestrial.

Dupa cum se cunoaste, prin OUG nr. 30/2011 se reformuleaza termenul de plata al impozitului pe salarii si al asigurarilor sociale, astfel :

„(1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul afferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), impozitul afferent veniturilor fiecarei luni, calculat si retinut la data efectuarii platii acestor venituri, se vireaza, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor:

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.”

In mod implicit, depunerea declaratiei 112 trebuie sa fie conforma cu noile prevederi, fapt pentru care s-a modificat si procedura depunerii conform art. 296^19, procedura ceva „mai putin uzuala”. Astfel s-a ajuns la diverse interpretari.

Cea mai frecventa opinie a fost ca daca acum se declara si platesc lunar obligatiile, atunci trecerea la platile trimestriale se va face prin modificarea vectorului fiscal, depunand o declaratie de mentiuni 010 sau 070 pentru profesiile libere. Interpretare dealtfel logica, avand in vedere ca modificarea vectorului fiscal nu este facultativa, ci obligatorie conform prevederilor din Codul de procedura fiscala, spun consultantii fiscali.

  • Ce stabileste Circulara?

1) Pentru contribuabilii ce se incadreaza la plata si declararea trimestriala a impozitelor si taxelor, aceste termene trimestriale sunt obligatorii, prin efectul legiipentru depunerea declaratiei 112 si plata obligatiilor bugetare pentru salarii. Prevederea este aplicabila cu trimestrul al IV lea 2011.

2) Pentru contribuabilii la care declararea si plata impozitelor pe salarii este trimestriala, modificarea vectorului fiscal se va face de organul fiscal, din oficiu, iar contribuabilul va fi notificat.

Astfel, acesti contribuabili persoane juridice ce doresc efectuarea platilor si declaratiilor trimestriale nu sunt obligati la nici o depunere si nu isi modifica prin declaratia de mentiuni vectorul fiscal. Depunerea declaratiei de mentiuni se va impune pentru contribuabili infiintati in 2010.

In circulara s-a precizat ca numarul mediu de salariati se va prelua din situatiile financiare ale anului precedent. Cine nu a depus bilantul pentru anul 2010, ramane cu perioada luna. Iar ceilalti ce se incadreaza si nu sunt societati comerciale sunt usor de identificat (PFA, asociatii, fundatii). "Desigur ca vor fi si erori, dar in sine este un lucru bun faptul ca modificarea vectorului se face in mod automat", explica Adrian Benta, consultant fiscal la firma Bentaconsult.

  • Ce se intampla daca unii dintre acesti contribuabili ce se incadreaza la termene trimestriale nu doresc platile/declararile  trimestriale ?

Conform OUG nr. 30/2011, acesti contribuabili pot efectua platile si depunerea declaratiei 112 lunar. Astfel sunt posibile doua situatii:

a) daca vor sa platesca lunar in trimestrul al IV lea 2011, atunci depun optiunea de plata lunara la administratia financiara pana la 26.09.2011;

b) daca vor sa plateasca lunar incepand cu anul 2012, atunci depun optiunea pana la data de 31.01.2012.

  • Ce se intampla cu contribuabilii infiintati in 2011 ?

Persoanele juridice societati comerciale, asociatii si fundatii, ce au fost infiintate in anul 2011, si estimeaza ca se incadreaza in conditiile pentru platile trimestriale si doresc acest fapt, depun declaratia de mentiuni 010 pana in data de 31.10.2011. [consideram ca aceasta posibilitate de corectare se poate face si daca exista erori la prelucrarea automata a vectorului, pentru celelalte societati comerciale]

Contribuabilii societati comerciale infiintate in trimestrul al IV lea 2011, ce estimeaza ca se incadreaza la platile trimestriale si doresc acest fapt depun declaratia de mentiuni de la infiintare. Daca doresc efectuarea platilor lunar tot la infiintare depun optiunea pentru platile lunare.

Ceilalti contribuabili: PFA, intreprinderile individuale, alte persoane ce desfasoara profesii libere, in calitate de angajatori, infiintati in 2011 sunt considerati platitori la trimestru, indiferent de data infiintarii si numarul de salariati, dar au posibilitatea modificarii la luna a perioadei de plata, daca vor, prin depunerea optiunii de plata lunara.