Cheltuielile cu dobanzile ale Trezoreriei Statului reprezinta 92% din totalul cheltuielilor angajate in 2012, potrivit proiectului de buget propus de MFP. Bugetul Trezoreriei Statului prevede la venituri suma de 685,345 milioane de lei, la cheltuieli in suma de 534,974 milioane, rezultand un excedent in suma de 150,371 mil. lei, potrivit anexei la proiect.

Vezi in atasament proiectul anexei la bugetul Trezoreriei

Veniturile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012, in suma de 685.345 mii lei, sunt constituite din dobanzi (682.324 mii lei), majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen (200 mii lei) si alte venituri (2.821 mii lei). Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012, in suma de 534.974 mii lei, sunt destinate in principal pentru:

- cheltuieli materiale si servicii pentru intretinerea si functionarea trezoreriilor statului, inclusiv pentru transportul de numerar, paza sediilor, intretinerea, functionarea si asigurarea mijloacelor de transport al numerarului si valorilor, chirii, obiecte de inventar, comisioane cuvenite Bancii Nationale a Romaniei si institutiilor de credit pentru servicii prestate in contul Trezoreriei Statului (32.324 mii lei), precum si cheltuieli de capital specifice activitatii de trezorerie (8.065 mii lei) cum ar fi: tehnica de calcul, sisteme GPS pentru autovehiculele de transport numerar, sisteme tehnice de paza, protectie si alarmare;

- plata dobanzilor aferente datoriei publice interne directe (350.000 mii lei);

- plata dobanzilor aferente depozitelor si disponibilitatilor pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului (144.493 mii lei).

Potrivit documentului, proiectul bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012 a fost fundamentat pe baza urmatoarelor elemente:

a) ratele dobanzilor, estimate pentru anul 2012;

b) dobanzile prognozate a se incasa la soldul contului curent general al Trezoreriei Statului, conform prevederilor Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) termenele de plata a dobanzilor la imprumuturile guvernamentale precum si a depozitelor constituite in Trezoreria Statului;

d) volumul estimat al disponibilitatilor si depozitelor pe termen pastrate in Trezoreria Statului pentru care exista obligatia acordarii de dobanda;

e) executia preliminata a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011;

f) corelarea indicatorilor bugetului Trezoreriei Statului, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu prevederile cuprinse in proiectul bugetului de stat si proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012;

g) volumul operatiunilor derulate prin sistemul electronic de plati, estimat pentru anul 2012.