"Ne vom abtine de la adoptarea unor initiative legislative (cum ar fi proiectul de lege privind insolventa persoanelor fizice sau propuneri privind legea privind colectarea debitelor). Pentru a-si mentine capacitatea actuala de supraveghere, BNR ar putea apela la experti intemationali", sunt doar doua masuri din setul de 37 incluse in Memorandumul de Intelegere intre Uniunea Europeana si Romania, intrat in posesia HotNews. Documentul abordeaza punctual ceea ce are Romania de facut sau de evitat pentru a se incadra in tintele convenite cu finantatorii straini.

Intra in articol si vezi ce masuri si-au asumat Ministerul Finantelor si BNR

N.Red: Sublinierile si intertitlurile apartin redactiei

 • Asigurarea de rezerve suficiente pe parte de cheltuieli in bugetul anului 2011, pentru a se putea compensa orice nerealizare pe parte de venituri, astfel incat sa se indeplineasca tinta de deficit de 4,4% din PIB (sub 5% in termeni ESA).
 • Introducerea unui sistem imbunatatit de raportare pentru Intreprinderile de Stat care sunt deja incluse in definitia ESA a bugetului general consolidat, si de asemenea pentru cele pentru care exista posibilitatea sa fie reclasificate si incluse in bugetul general consolidat de catre Eurostat in 2011 si 2012. Sistemul va trebui sa impuna acestor companii raportarea tuturor datelor necesare pentru calculul impactului probabil asupra deficitului bugetului general consolidat. Datele vor fi raportate lunar si in termeni de numerar, vor include, printre altele, o monitorizare lunara a arieratelor, subventiilor si transferurilor, si a pierderilor. Raportarea acestor date va incepe de la data de 1 decembrie 2011.
 • Prevenirea acumularii de noi arierate si pierderi pentru companiile care au fost reclasificate de catre Eurostat ca facand parte din bugetul general consolidat si pentru acelea care exista posibilitatea sa fie reclasificate in 2011 si 2012.
 • Aprobarea legislatiei de introducere a unui sistem de coplata conditionat de mijloacele materiale pentru serviciile medicale, elaborat in cooperare cu Banca Mondiala. Ministerul Finantelor Publice va primi informatiile privind bugetele spitalelor de la Ministerul Sanatatii in mod operativ. Ministerul Finantelor Publice va verifica daca valorile agregate ale bugetelor spitalelor corespund cheltuielilor planificate prin bugetul general consolidat si, in caz de necesitate, va adopta in cooperare cu Ministerul Sanatatii masurile necesare pentru a evita reacumularea de arierate la plata ca rezultat al unor angajamente de cheltuieli bazate pe venituri supraestimate.
 • Stabilirea unei liste de proiecte prioritare de investitii pentru care sa se asigure finantarea in urmatorii 3-5 ani.
 • Imbunatatirea procesului de elaborare a bugetelor de investitii de capital prin stabilirea unei liste de proiecte prioritare de investitii pentru care sa se asigure finantarea in urmatorii 3-5 ani. Lista de proiecte prioritare se va baza pe studii de fezabilitate detaliate si va tine seama de criterii precum analiza cost-beneficiu, stadiul estimat al finalizarii, modul in care a fost administrata implementarea proiectului de catre minister pana la momentul respectiv, corespondenta dintre acestea si prioritatile strategice ale guvemului, precum si de analize elaborate de unitatea de monitorizare a investitiilor de capital din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Imbunatatirea monitorizarii si evaluarii proiectelor de investitii la nivelul autoritatilor centrale, in special, prin perfectionarea bazei de date privind investitiile de capital gestionata de Ministerul Finantelor Publice, care va contine si informatii privind stadiul proiectelor, cum ar fi intarzierile in implementare sau depasirile de costuri.
 • Dezvoltarea bazei de date va respecta acelasi calendar ca si cel al proiectului IT implementat cu asistenta FMI privind integrarea sistemului de raportare contabila cu sistemul de plati al Trezoreriei din Ministerul Finantelor Publice. Continuarea imbunatatirii experientei la nivelul unitatii de monitorizare a investitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Pe mai departe, unitatea de monitorizare a investitiilor publice va transmite guvernului rapoarte trimestriale privind stadiul proiectelor de investitii in derulare si al proiectelor programate. Guvernul va discuta aceste rapoarte si, daca este cazul, va intreprinde actiuni operative pentru a elimina potentialele derapaje fiscale sau orice alte probleme legate de executia bugetului.
 • Reorientarea cheltuielilor publice de capital in vederea realizarii unei treceri treptate de la investitiile finantate integral din surse nationale la investitii cofinantate din fonduri UE; asigurarea faptului ca ponderea (% din PIB) cheltuielilor de capital ce corespund investitiilor cofinantate din fonduri UE, inclusiv din imprumuturi externe, se va situa in 2012 in jurul valorii de 4,0% din PIB, si ca aceasta se va mentine ulterior peste ponderea investitiilor ce nu beneficiaza de cofinantare, in concordanta cu strategia fiscala pe termen mediu si asigurarea congruentei cu prioritatile UE.
 • Intarirea capacitatilor si expertizei statistice ale Institutului National de Statistica din Romania (INSSE) in domeniul Statisticilor privind Finantele Guvemamentale (SFG). INSSE va transmite semestrial rapoarte privind progresele inregistrate.
 • Transmiterea catre Serviciile Comisiei a primului raport privind implementarea de metode conventionale pentru solutionarea fraudei TVA, pana pe data de 10 decembrie 2011.
 • Analiza (si, in acest context, agrearea impreuna cu personalul Comisiei), actualizarea si publicarea strategiei de management al datoriei in mod anual, respectiv in contextul prezentului program, pana in trimestrul intii al anului 2012 si respectiv pana la finele lunii decembrie 2012.
 • Adoptarea pana la finele lunii noiembrle 2011 a amendamentelor la OUG 99/2006 privind masurile de stabilitate inclusiv competentele de bridge bank (banca punte). Totodata, pentru a asigura implementarea acestor masuri si intarirea plasei de siguranta financiara pana la finele anului, autoritatile vor adopta urmatoarele masuri: (i) Fondul de Garantare a Depozitelor (FGD) va adera la Comitetul National de Stabilitate Nationala in calitate de membru cu drepturi depline; (ii) BNR si FGD vor semna un memorandum de intelegere ce va include procedurile corespunzatoare de dezvoltare a schimbului de informatii, de identificare timpurie a institutiilor de credit cu probleme si de elaborare a planurilor pentru situatii neprevazute prin care se stabileste cum vor fi tratate aceste institutii; (iii) Sub indrumarea departamentului de supraveghere, BNR va crea un grup de lucru comun BNR- FGD ce isi va propune, printre altele, sa elaboreze planurile pentru situatii neprevazute si sa finalizeze procedurile operationale intra- si inter-institutionale.
 • Pentru a consolida in continuare capacitatea FGD de a finanta masurile de inchidere a bancilor, inclusiv competentele de bridge bank, autoritatile se vor asigura ca FGD dispune de finantare suficienta pentru a indeplini aceste atributii. Asadar, va fi eliminat plafonul prin care se limiteaza finantarea publica a FGD la resursele acumulate in contul de privatizare. Autoritatile vor adopta, pana la finele lunii noiembrie 2011, amendamentele legislative care se impun pentru a asigura disponibilizarea fondurilor suplimentare necesare pentru ca FGD sa isi indeplineasca obligatiile din operatiunile de trezorerie ale Ministerului Finantelor. Imprumuturile catre FGD vor fi disponibilizate in termen de cinci zile lucratoare de la Ministerul Finantelor in termenii si conditiile agreate de acesta din urma.
 • Adoptarea tuturor modificarilor legislative necesare la Legea 503/2004 privind falimentul societatilor de asigurare pentru a garanta, printre altele: (i) corelarea cu prevederile Legii 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor cu modificarile ulterioare si cu prevederile legii generale privind falimentul; (ii) extinderea domeniului de aplicabilitate al acestei legi asupra societatilor de reasigurare; (iii) introducerea unor prevederi privind dizolvarea si lichidarea voluntara. Autoritatile se vor asigura ca legea de modificare a Legii 503/2004 va fi transmisa Parlamentului pana la finele anului. Ulterior, aceasta va fi adoptata pana la finalul lunii aprilie 2012.
 • Pentru a continua sa asigure stabilitatea financiara, BNR va urmari ca orice proces viitor de consolidare in sectorul bancar va avea ca rezultat aparitia unor institutii de credit bine capitalizate si sustinute de o baza actionariala privata puternica.
 • Pentru a introduce Standardele Internationale de Raportare Financiara (SIRF) in sectorul bancar la inceputul anului 2012, BNR se va asigura ca, in cazul in care provizioanele prudentiale depasesc provizioanele SIRF, calibrarea filtrelor prudentiale pentru provizioane si solvabilitate va pastra in mod substantial abordarea curenta, si nu va conduce la o reducere a solvabilitatii bancilor comparativ cu regimul actual de provizionare. BNR va finaliza consultarile cu comunitatea bancara pentru a ajunge la o intelegere comuna privind aspectele legate de calibrare pana la finele lunii noiembrie 2011. Sumele nete care vor aparea la inceputul anului 2012 din eliberarea provizioanelor ca urmare a noului tratament contabil si care sunt tratate ca si castiguri retinute din provizioanele specifice de sustinere a capitalului de reglementare nu vor fi impozitate atata timp cat ele sunt mentinute in contul de castiguri amanate. In permanenta, autoritatile se vor asigura ca provizioanele SIRF, precum si orice alte filtre prudentiale aplicate de BNR, sunt deductibile in scopuri fiscale atunci cand sunt constituite si sunt supuse impozitarii atunci cand sunt eliberate. Pentru a-si mentine capacitatea actuala de supraveghere eficienta a sectorului bancar, BNR isi va consolida cunostintele si experienta in ceea ce priveste SIRF, inclusiv prin consultarea cu experti internationali.
 • Deoarece pastrarea disciplinei in domeniul creditarii si evitarea hazardului moral in randul debitorilor contribuie in mod semnificativ la imbunatatirea stabilitatii financiare, ne vom abtine in continuare de la adoptarea unor initiative legislative (cum ar fi proiectul de lege privind insolventa persoanelor fizice sau propuneri privind legea privind colectarea debitelor), care ar putea afecta negativ disciplina in domeniul creditarii.
 • Modernizarea si rationalizarea relatiilor dintre diferitele niveluri ale administratiei si dintre administratie si cetateni si companii, printr-o mai mare utilizare a schimbului electronic de date si interfetelor online.
 • Eliminarea restrictiilor privind infiintarea de magazine de vanzare cu amanuntul. Guvemul trebuie sa elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesitatile  economice si implicarea concurentilor in procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vanzare cu amanuntul cu o suprafata mare, pana la finele lunii ianuarie 2012, aducand legislatia corespunzatoare in conformitate cu prevederile Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/EC din 12 decembrie 2006), in general, si cu prevederile Articolului l4 al acesteia in particular.
 • Depunerea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice a unei solicitari privind efectuarea unei analize functionale a achizitiilor publice, care trebuie sa fie finalizata pana la finele lunii iunie 2012. Ulterior, va fi elaborat un plan de actiuni, cu repere temporale, ce va fi apoi pus in aplicare.
 • Implementarea de reforme ale sistemelor de stabilire a salariilor care sa permita reflectarea mai buna a evolutiei productivitatii pe termen mediu, respectand in acelasi timp autonomia partenerilor, traditiile si practicile nationale.
 • Diversificarea situatiilor in care sunt folosite contracte de munca pe durata determinata (pana la finele lunii iunie 2012) asigurandu-se in acelasi timp ca nu se sporeste segmentarea pietei muncii. In paralel, legislatia de protectie a ocuparii va fi imbunatatita si se vor adapta principiile flexicuritatii.
 • Cresterea perioadei in care orele suplimentare pot fi compensate cu zile libere platite la 3 luni (pana la finele lunii iunie 2012).