Rectificarea bugetara care urmeaza a fi efectuata de Guvern inverseaza in cea mai mare parte suplimentarile facute atat pe partea de venituri cat si pe cea de cheltuieli cu prilejul primei rectificari bugetare, arata Consiliul Fiscal, care recomanda imbunatatirea procesului de programare bugetara pentru a preintampina astfel de situatii. Acest lucru ar permite in viitor respectarea regulilor fiscale statuate de Legea Responsabilitatii Fiscal Bugetare.

Consiliul Fiscal reaminteste ca majorarea de cheltuieli din prima rectificare bugetara a fost facuta prin derogare de la prevederile Legii Responsabilitatii Fiscal Bugetare, care nu permite majorarea cheltuielilor totale cu ocazia rectificarilor bugetare.

"In retrospectiva, Consiliul Fiscal constata ca derogarea de la prevederile legale, pe langa precedentul regretabil creat, s-a dovedit a fi in final inutila, in contextul in care majorarea cheltuielilor bugetare (exclusiv impactul schemei de stingere "in lant" a arieratelor bugetare) de la prima rectificare a fost inversata aproape in totalitate cu ocazia celei de-a doua rectificari", se arata in Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul celei de-a doua rectificari bugetare pe anul 2011.

Consiliul Fiscal mai arata ca intarirea disciplinei financiare si un proces bugetar de calitate, atat la nivelul autoritatilor statului cat si la cel al companiilor de stat, sunt singurele in masura sa rezolve cauzele structurale ale aparitiei arieratelor.

Proiectul de rectificare bugetara prevede diminuarea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat cu aceeasi suma de 132 milioane lei, mentinand astfel tinta de deficit bugetar.

Revizuirea neta a proiectiei veniturilor bugetare se datoreaza actiunii concomitente a doi factori:

  • Cresterea veniturilor bugetare cu 1075 milioane lei ca urmare a implementarii unei noi scheme de stingere "in lant" a arieratelor bugetare. Conform acestei scheme, aceasta suma va fi transferata din bugetul de stat catre bugetele locale si catre anumite companii de stat si ministere astfel incat in final aceste transferuri sa conduca la stingerea unor obligatii restante catre buget. Aceste sume insa se regasesc atat in cadrul veniturilor cat si in cadrul cheltuielilor bugetare, fara impact asupra nivelul deficitului bugetar.
  • Revizuirea descendenta a veniturilor totale ale bugetului general consolidat (excluzand influenta schemei de stingere "in lant" a arieratelor bugetare) cu 1206 milioane lei in principal ca urmare a revaluarii impozitelor indirecte si a veniturilor nefiscale.

La nivelul cheltuielilor bugetare, revizuirea neta este rezultatul a doi factori:

  • Cresterea cheltuielilor bugetare cu 1075 milioane lei ca urmare a implementarii noii scheme de stingere "in lant" a arieratelor bugetare mentionata anterior.
  • Reducerea cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat (excluzand influenta schemei de stingere "in lant" a arieratelor bugetare) cu 1206 milioane lei. Reduceri importante de cheltuieli sunt localizate la nivelul cheltuielilor cu "alte transferuri" (-996 milioane lei), asistenta sociala (-346 milioane lei), cheltuieli de capital (-315 milioane lei) si cheltuieli de personal (-244 milioane lei), permitand o majorare substantiala a cheltuielilor cu bunurile si serviciile de 655 milioane lei pentru stingerea unor obligatii restante.