Fiscul va analiza comportamentul declarativ al contribuabilului pentru ultimii doi ani, in cazul obligatiilor cu termen de declarare lunara si ultimii 3 ani pentru contributiile cu termen de declarare trimestrial, iar daca va gasi cel putin 4 declaratii depuse in perioada analizata, atunci impozitarea se stabileste in mod automat, se arata in Ordinul pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat vineri in Monitorul Oficial. (Ordinul ANAF nr. 3392/2011 – Stabilire din oficiu impozite nedeclarate de contribuabil)

"Scopul actului normativ este adoptarea unei proceduri pentru stabilirea din oficiu de catre ANAF a impozitelor si taxelor datorate de un contribuabil ce nu isi indeplineste obligatia declararii si depunerii declaratiilor de impunere. Se subintelege ca pentru aceste impozite stabilite din oficiu se poate aplica procedura executarii silite", explica Adrian Benta, consultant fiscal la Bentaconsult.

Procedura se aplica contribuabililor persoane juridice, indiferent de forma de organizare, pentru toate categoriile de taxe si impozite cu obligatii declarative. Pentru TVA se adopta o procedura distincta, mai spune Benta.

Procedura nu se aplica urmatoarelor categorii de contribuabili si situatii:

Anterior stabilirii din oficiu a sumelor datorate, ANAF va notifica contribuabilul de nedepunerea declaratiei. Procedura estimarii din oficiu incepe daca contribuabilul nu s-a conformat;

Daca nu se identifica nici un fel de document pentru realizarea estimarii, nu se realizeaza impunerea din oficiu, iar contribuabilul este transmis la compartimentele de analiza a riscului fiscal;

Daca in termen de 60 de zile de la stabilirea din oficiu a taxelor contribuabilul declara sumele conform evidentei proprii, decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza la data depunerii declaratiei

Merita retinut

a) pentru contribuabilii inactivi, regasiti in Registrul Contribuabililor Inactivi;

b) pentru contribuabilii ce beneficiaza de regimul derogatoriu, pentru depunerea declaratiilor;

c) pentru obligatii fiscale stabilite ca urmare a inspectiei fiscale;

d) persoanelor fizice supuse impozitului pe venit.

  • Ce algoritm de calcul si ce procedura se foloseste?

Sunt posibile trei situatii, explica Adrian Benta:

  • Stabilirea in mod automat a impozitelor

Se analizeaza comportamentul declarativ al contribuabilului, pentru ultimele 24 de luni, in cazul obligatiilor cu termen de declarare lunara si ultimele 36 de luni pentru contributiile cu termen de declarare trimestriala. Daca se identifica un numar de cel putin 4 declaratii depuse, in perioada analizata, atunci impozitarea se stabileste in mod automat.

Suma stabilita din oficiu pentru perioada nedeclarata se determina ca medie aritmetica a obligatiilor declarate anterior de contribuabil, actualizata cu indicele preturilor de consum !!!

Daca perioada de analiza se refera numai la anul curent, cum ar fi in cazul contribuabililor infiintati in anul in curs, in acest caz nu se efectueaza actualizarea la indicele preturilor de consum.

Procedura automata nu se aplica pentru impozitul pe profit datorat de organizatii si fundatii, sau pentru contribuabili ce cultiva plantele agricole, deoarece acestia platesc anual impozit pe profit. Pentru aceste situatii se aplica analiza documentara.

  • Stabilirea impozitelor prin analiza documentara

Daca in urma analizei situatiilor declaratiilor depuse nu se identifica minim 4 declaratii sau in cazul impozitului pe profit datorat de fundatii si asociatii, stabilirea din oficiu a sumelor datorate se face de persoane cu atributii in domeniu in urma analizei documentare.

Astfel, aceste persoane analizeaza documentele ce sunt la dispozitie, din dosarul contribuabilului, cum sunt situatiile financiar contabile, declaratii fiscale, fise fiscale, decizii de impunere, eventuale informatii obtinute de la terti.

Este in competenta acestor persoane sa estimeze volumul obligatiilor si sa aprecieze elementele analizei documentare, care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt.

Daca estimarea nu este cea mai aproape de adevar, contribuabilul nu ar trebui sa fie suparat pentru ca acesta nu a indeplinit obligatia declarativa.

  • Stabilirea din oficiu a TVA. Se face numai prin analiza documentara

Pentru stabilirea din oficiu a TVA in cazul in care contribuabilul nu depune decontul de TVA, autoritatile au in vedere o perioada anterioara de 12 luni. Estimarea TVA de plata se face analizand situatia decontrurilor de TVA depuse, situatia sumelor declarate in declaratiile informative pentru livrarile pe teritoriul national 394, sumele regasite in declaratiile recapitualive 390 si eventuale sume decarate in VIES de furnizori/clienti externi, etc.

Daca in cadrul perioadei de 12 luni nu s-a depus nici un decont, perioada analizata se extinde la 24 de luni.

Pentru estimare se au in vedere doua situatii:

a) TVA colectat identificat in deconturile depuse;

b) TVA colectat identificat in declaratiile recapitulative/informative

Pentru fiecare dintre aceste valori se stabileste o medie, prin raportarea sumelor identificate la perioadele la care se refera.

Suma de plata a TVA este valoarea cea mai mare dintre aceste doua medii. Observam ca legiuitorul nu face nici o referire la TVA deductibil. Daca perioada analizata este anul curent, sumele nu se actualizeaza cu indicele pretului de consum. In cazul in care perioada de analiza este mai mare de 12 luni, sumele se actualizeaza cu indicele preturilor de consum.